You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP ramovska skela T 72 / T 104

Pregled

Integrisana bezbednost i brza montaža zahvaljujući ogradi koja se unapred postavlja

Nosivost:
do klase opterećenja 4 (PERI UP T 72)
do klase opterećenja 6 (PERI UP T 104)

Ramovsku skelu PERI UP T 72 / T 104 karakteriše poseban način montaže sa  T-ramom i patosnicama sa integrisanom zaštitom protiv podizanja.

PERI UP T 72 / T 104 ispunjava sve zahteve koji su tehnički i s ekonomskog aspekta rešivi pomoću ramovskih skela. Osim toga, korisnicima omogućava izuzetno visok stepen bezbednosti, tako da korišćenje sigurnosnih sajli, zakonski propisano u mnogim zemljama, postaje izlišno. Zaštitna ograda za naredni nivo montira se sa donje, bezbedne pozicije, zajedno sa T-ramom. Montažer je potpuno bezbedan čim zakorači na naredni nivo. To predstavlja osnovu za brz i bezbedan rad. Visoka nosivost PERI UP T 72 / T 104 ramovske skele omogućava velike raspone za sve grupe skela i sve tipove radova koje treba izvesti. Osnovni raster za ankerovanje PERI UP sistema je 8,00 m smaknuti raster. Samo kod PERI UP-a je on dozvoljen i u ivičnom pojasu. Velika čvrstina i nosivost T-rama UVT omogućava mnogobrojne varijante: unutrašnje konzole na svakom nivou, dodatne spoljašnje konzole, zaštitne krovne konstrukcije, mreže i platna.


Tehničke karakteristike

Kratak opis:

 • Standardna varijanta: do visine 24 m
 • Atesti dostupni za visine do ca. 90 m

Brza i bezbedna montaža:

 • Ograda sa T-ramom postavlja se unapred, bez potrebe za dodatnim delovima
 • Integrisani sigurnosni sistem za patosnice
 • Integrisani držač ograde sa unutrašnje strane vertikale

Klasa opterećenja/ pripadajuće dužine patosnica: 

 • Širina 72 cm: LK1 - LK4
 • Širina 104 cm: LK1 - LK6
 • Čelične patosnice 32 x 250 cm: ≤ LK6
 • Čelične patosnice 32 x 300 cm: ≤ LK5

Težina:

 • T 72: 12,0 - 14,0 kg/m²
 • T 104: 15,5 - 17,0 kg/m²

Montažni učinak:

 • Izrada T 72: 12 - 15 m²/čovek/h
 • Izrada T 72: 18 - 24 m²/čovek/h

Prilagođavanje objektu:

 • metrički raster kod dužine polja za jednostavno prilagođavanje
 • slobodno kombinovanje sa modularnom skelom

Odobrenja:

 • Odobrenja za evropsko tržište

Usluge u ponudi:

 • skela može da se iznajmi širom sveta
 • stručna podrška tokom montaže
 • tehnička izrada projekta