You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett 64 aluminijumska stepeništa

Pregled

Sa stepenišnim krakovima u istom ili suprotnom pravcu, stepenište Alu 64 služi za prilaz gradilištu ili radnim površinama na visini do 90 m. Kao toranj sa 4 vertikale, širine 64 cm i visinskog rastera 2,00 m idealana je varijanta za nastavljanje fasadne skele kao npr. PERI UP T 72 ili T 104. Pristup svim radnim površinama bez prilagođavanja visini.

Laka montaža 
Lagano stepenište se jednostavno i brzo montira

Višestruka namena
Kao skela za pristup radnim površinama na velikoj visini, kao viseća skela za niže delove ili kao pristup penjajućoj oplati sa građevine

Jednostavno planiranje 
Zahvaljujući principu modularnog sistema, svega tri jedinice (osnovna, središnja, završna), količine potrebnog materijala se mogu brzo naručiti


Tehničke karakteristike

  • Stepenišni krakovi u istom ili suprotnim pravcima kao pristup za osoblje gradilišta
  • Dozvoljena opterećenja: 2,00 kN/m² für Treppenläufe und Beläge bzw. 2,00 kN/m² für die Gesamtkonstruktion auf einer Lauflänge von 20 m
  • Nekolicina ankera
  • Horizontale služe kao ograde i učvršćuju toranj, dijagonale nisu neophodne