You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Lakhta centar, Sankt Peterburg, Rusija

Podaci o projektu

Lokacija: St. Petersburg, Русија

 • Visina: 462 m (najviša etaža: 372 m); spratnost: 87
 • Korisna površina: 400.000 m²; period izgradnje: 2012 do 2018
 • Lakhta centar, korisne površine 400.000 m2 će nakon izgradnje biti najveći poslovni centar u Sankt Peterburgu. Pored kancelarijskog prostora kompleks obuhvata dečiji naučni i edukativni centar, planetarijum, izložbene dvorane, bioskope, sportske klubove, restorane i jedinstveni amfiteatar sa pogledom na Finski zaliv.
 • Centar kompleksa predstavlja poslovna zgrada visine 462 m, trenutno najviši neboder u Rusiji i Evropi. Na najvišoj etaži nalaze se vidikovac i restoran.
 • Prilikom izlivanja temelja (koje je završeno 01. marta 2015.) postignut je novi rekord: radovi su ušli u Ginisovu knjigu rekorda kao najveći, neprekidni proces nalivanja betona. Ugradjeno je 19.624 m³ betona – oko 3.000 m³ više nego što je to slučaj sa prethodnim rekordom, prilikom izgradnje Wilhire Grand tornja u Los Anđelesu.

Zahtevi

 • Rešenje oplate za temeljne zidove oblakodera, predviđene za pritisak svežeg betona od 80 kN/m², bez upotrebe krana
 • Penjajuća oplata za izradu jezgra oblakodera u spiralnoj formi
 • Rešenje oplate za prepuštene ploče
 • Zaštitni paneli za najviše spratove u izgradnji; dimenzionisani za visoko opterećenje vetrom, zbog lokacije objekta direktno na ivici zaliva
 • Nosiva skela za privremeni prenos opterećenja tri 110 t teška čelična nosača raspona 36 m, različite platforme za podupiranje i radne platforme za čelične konstrukcije i postavljanje armature višenamenskog objekta
 • Penjajuća oplata, koja se transportuje kranom, za izradu monolitnih jezgra višenamenskog objekta

Klijent

Renaissance Construction, Sankt Peterburg, Rusija

Benefit klijenta

 • Brz proces izgradnje
 • Ušteda na korišćenju krana primenom laganih elemenata oplate
 • Korišćenjem efikasnih sistema i sveobuhvatnim planiranjem isporuke oplata i skela značajno je smanjeno vreme neophodno za montažu
 • Efikasan sveobuhvatni koncept uzimanjem u obzir izgradnje jezgra već tokom faze izrade rešenja samopodižućih konstrukcija
 • Efikasna realizacija projekta zahvaljujući brzoj realizaciji čak i kod kratkoročnih izmena
 • Bezbedni uslovi rada za osoblje na gradilištu na velikim visinama
 • Tehnička podrška (24/7)
Faruk Gökçe Başaran
Šef odeljenja za inženjerska rešenja

Kod ovog izuzetnog projekta, ne radi se samo o isporuci oplate. Najveći zadatak je planiranje odgovarajućih sistema, koji nam omogućavaju kako realizaciju arhitektonskog projekta, tako i ispunjenje predviđenih rokova. Zbog toga smo izuzetno zadovoljni,da su nam PERI inženjeri pružili svoju stručnu podršku. ACS samopenjajuće konstrukcije, RCS zaštitni paneli i svi manji ili veći sistemi PERI oplata i skela su konstruisani kako bi zadovoljili sve zahteve u pogledu kvaliteta, bezbednosti na radu i efikasnosti radnih procesa. PERI ima ključnu ulogu u izgradnji Lakhta centra.

PERI rešenje

 • Lagani DOMINO elementi zidne oplate, koji se prenose bez upotrebe krana, kao rešenje oplate za temelje
 • Kombinacija ACS samopenjajućih konstrukcija sa elementima VARIO GT 24 zidne oplate od drvenih nosača, koje se premeštaju na hidraulični pogon, bez korišćenja krana
 • VARIO GT 24 elementi zidne oplate, koji se na licu mesta prilagođavaju promenljivoj geometriji objekta, bez upotrebe krana
 • Prostrane radne površine i brza demontaža oplate, čak i unutar uskih šahtovskih okna, zahvaljujući projektno specifičnim čeličnim konstrukcijama sa posebno konstruisanim mehanizmon za demontažu
 • Upotrebom specijalnih penjajućih papučica samoposižuće ACS konstrukcije moguće je, bez upotrebe krana, premostiti ispuste na zidovima, uslovljene promenljivim poprečnim presekom jezgra
 • Betonska pumpa je postavljena na ACS platformu i podiže se zajedno sa oplatom
 • 3 poslednja nivoa u izgradnji kompletno zatvorena RCS penjajućim zaštitnim panelima
 • Jednostavno prilagođavanje zaštitnih panela promenljivoj geometriji objekta korišćenjem teleskopskog rešenja za pojedinačne elemente i podesivih papučica
 • Stalno, bezbedno rešenje za pristupe i evakuacione puteve korišćenjem 65 m visokih stepenišnih tornjeva, koji se podižu zajedno sa ACS samopenjajućim konstrukcijama
 • Noseće konstrukcije visine i do 33 m, nosivosti i do 45kN po vertikali, za privremeni prenos opterećenja tokom izgradje različitih delova višenamenskog objekta
 • Dodatno podupiranje ploče MULTIPROP i PEP podupiračima zbog izuzetno velikog opterećenja koja su rezultirala od tornjeva za velika opterećenja
 • PERI UP stepenišni tornjevi duž spoljašnjih ivica objekta, za bezbedan pristup radnim površinama
 • Mobilne pristupne platforme na nosećim skelama za povoljnije radne uslove tokom montaže čeličnih nosača