You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Las Torres de Hércules

Podaci o projektu

Lokacija: Los Barrios, Шпанија

Poslovni kompleks u blizini Gibraltara koji karakterišu dva tornja. Ogromna slova, koja formiraju natpis „Non plus ultra“, integrisana su u betonsku fasadu.

Visina: 100 m
Spratnost: 21
Period izgradnje: 2006-2009

Arhitekta: Rafael de La-Hoz

Zahtevi

  • Natur-beton
  • Ogranićeni kapaciteti
  • Unutrašnja i spoljašnja oplata na istoj platformi, koja se podizala sa spoljašnje strane objekta

Klijent

Construcciones Sanchez Dominguez S.A., Malaga

Benefit klijenta

  • Betoniranje u 10-dnevnom taktu
Juan Jose Gutiérrez Moya
Šef gradilišta

Bez PERI ACS samopodižućih sistema ovaj projekat ne bi bilo moguće realizovati. To je sjajan, apsolutno bezbedan sistem. Takođe je i saradnja sa PERI timom uvek sjajna.

PERI rešenje

  • ACS samopodižuće platforme za izradu zida sa spoljašnjim radijusom 25 m