You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Edificio Ágora, Španija

Podaci o projektu

Lokacija: Valencia, Шпанија

Multifunkcionalni centar, u formi konkistadorskog šlema, na lučnoj čeličnoj nosivoj konstrukciji sa sklopivim staklenim krovom preko lamelne konstrukcije

Visina: 80 m
Širina: 65 m
Dužina: 100 m
Period izgradnje: 2008-2009

Arhitekta: Santiago Calatrava

Zahtevi

  • Rok izgradnje 13 meseci
  • Radne i pristupne platforme za sve montažne radove
  • Kompleksna forma građevine

Klijent

U.T.E. Agora, Valencia:
Augescon, Lindner, Estrumaher

Benefit klijenta

  • Ubrzan proces izgradnje zahvaljujući mogućnosti brze modifikacije sistemske skele
  • Kontinuirana mogućnost prilagođavanja naknadnom montažom i demontažom patosnica
  • Visok stepen bezbednosti zahvaljujući ravnim platformama i pristupnim putevima
  • Ušteda vremena kroz bezbedne radne procese
Carlos Gil
Menadžer projekta

PERI rešenje skela perfektno je odgovaralo kompleksnoj geometriji građevine. Samim tim svi segmenti izgradnje mogli su biti bezbedno realizovani - time se dodatno štedelo na vremenu.

PERI rešenje

  • PERI UP prostorna skela sa mogućnošću kontinuiranog prilagođavanja geometriji objekta i fazi izgradnje
  • Konzolni prepusti između pojedinačnih čeličnih rebara, za pristup sa svih strana, montirani su pomoću UBK dijagonala i UCB konzola

Korišćeni PERI sistemi