You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Upravna zgrada Banco de la Ciudad de Buenos Aires

Podaci o projektu

Lokacija: Buenos Aires, Аргентина

Novu upravnu zgradu - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - karakteriše krovna konstrukcija talasaste forme, površine 9.000 m² na visini od 20 m.

 • Etaže: 4
 • Osnova objekta: 94 m x 103 m

Architekta: Foster + Partners, London

Zahtevi

 • Precizno oblikovanje
 • Visoki zahtevi u pogledu natur-betona
 • Kratak rok izgradnje

Klijent

CRIBA S.A., Buenos Aires

Benefit klijenta

 • Ekonomično zahvaljujući standardnim sistemskim komponentama i smanjenim zalihama materijala za skelnu potkonstrukciju
 • Precizna forma i optimalan kvalitet natur-betona zahvaljujući velikom broju predmontiranih elemenata i njihovoj čvrstoj vezi korišćenjem zglobnih spojnica
Juan Manuel Denotta, Projektleiter, Banco Ciudad
Juan Manuel Denotta
Menadžer projekta

Sa samo dvoje PERI kolica stolovi, površine i do 24 m² i težine 2 t postavljeni na PERI UP Rosett platforme, su jednostavno premeštani – sjajno rešenje za naš projekat.

PERI rešenje

 • Po meri izrađen koncept oplata i skela, sa pokretnim oplatnim stolovima na međuplatformi
 • Precizno, pomoću drvenih remenata i VARIOKIT spregnutih konstrukcija predmontirani elementi i MULTIPROP nosivi tornjevi povezuju se u velike stolove, površine i do 24 m²
 • Ručno premeštanje korišćenjem uređaja za podizanje i transport, na visinu od 13 m odnosno 16 m
 • Realizacija u 6 taktova, svaki dužine 16 m
 • Postepeno remodelovanje skelne potkonstrukcije za sledeći segment