You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Capella, Singapur

Podaci o projektu

Lokacija: Sentosa Island, Сингапур

Luksuzni hotelski kompleks sa 6 zvezdica ima 110 soba raspoređenih na 5 spratova glavne zgrade i 60-tak bungalova.

Period izgradnje: 2007-2009

Arhitekta: Sir Norman Foster, London

Zahtevi

  • Kratak rok izgradnje
  • Debljina ploča 35 cm, spratna visina od 3,50 do 6,50 m
  • Masivne grede u svečanoj sali

Klijent

Tiong Seng Ltd., Singapur

Benefit klijenta

Porast produktivnosti za 30% zahvaljujući laganim pojedinačnim komponentama, sistemskom sledu montaže i ranijoj demontaži korišćenjem tzv. padajućih glava.

Edwin Lee Wee Ping
Inženjer

PERI sistemi otvaraju nove mogućnosti. Siguran sam, da ćemo na taj način obezbediti sveukupno rešenje u svrhu ispunjenja našeg cilja. Na kraju, to je i osnova za veću bezbednost, bolji kvalitet i veću produktivnost na gradilištu.

PERI rešenje

Tri seta SKYDECK oplate, svaki površine 500 m² za izradu armiranobetonskih ploča, uz korišćenje sistema "padajućih glava" za prevremenu demontažu.