You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

CB penjajuća oplata

Pregled

CB penjajuće konzole uglavnom služe za podupiranje ankerovane zidne oplate velikih površina. Penjajuće jedinice sastoje se od oplate, radne platforme, konzole sa kolicima i leđnim profilom kao i završne platforme. Brzo se premeštaju kranom.

Velike jedinice skele

moguće su zahvaljujući velikoj nosivosti konzole

Ušteda prilikom premeštanja

Kompletno montirana platforma sa oplatom premešta se jednim potezom krana

Bez mesta zapinjanja

ispred i iza oplate, budući da se platforma nalazi iznad konzole (važi za CB 240)


Tehničke karakteristike

  • Noseća konstrukcija za podupiranje ankerovane zidne oplate; alternativno kao radna platforma
  • Tipski statički proračun za visinu oplate do 5,40 m
  • Završne platforme sa merdevinama omogućavaju prilaz zidu
  • Opciono može da se koristi sa zaštitom od vetra, protiv naginjanja unapred

Varijante

CB 240 penjajuća oplata (kolica)

Širina konzole 2,40 m sa kolicima (pomeranje unazad 75 cm), leđnim profilom i CB navojem

CB 160 penjajuća oplata

Širina konzole 1,60 m sa španerom, leđnim profilom i CB navojem

Download