You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

FB 180 sklopive platforme

Pregled

FB sklopiva platforma ima primenu kao radna i zaštitna skela. Osim toga, služi i kao potpora za oplatu zidova visine do 5,40 m ili kao krovna platforma. Sklopiva platforma se predmontirana isporučuje na gradilište. Mali broj neophodnih ankera i niski troškovi montaže čine je izuzetno ekonomičnom.

Jednostavna primena
Brza montaža, bez mnogo napora, čak i kod komplikovanih osnova

Prednost prilikom planiranja i korišćenja
Svega 3 različita tipa platformi sa identičnim rasterom ankerovanja

Racionalna rešenja
Ugaona platforma može da se postavi sa desne kao i sa leve strane; u samo nekoliko poteza moguće ju je preobraziti u krovnu platformu

Jednostavna primena kod svih osnova
Unutrašnji i spoljašnji uglovi kao i ispune rešavaju se bez specijalnih platformi


Tehničke karakteristike

  • Radna skela DIN EN 12811 odn. zaštitna skela shodno DIN 4420; kao skela za završnu oplatu visine do 5,40 m; kao krovna platforma sa mogućnošću podizanja ograde
  • Dužina platforme 300 cm; širina platforme 180 cm (standardna varijanta)
  • Dozvoljeno opterećenje shodno DIN EN 12811: Klasa opterećenja 4 (300 kg/m²) prilkom korišćenja glavne platforme međuplatforme ili ugaone platforme; klasa opterećenja 5 (450 kg/m²) prilikom specijalne primene samo sa glavnim platformama
  • Završna platforma kao prilaz za eventualno rasterećenje od uticaja vetra
  • Produžeci za podupiranje sa podesivom tačkom pritiska premošćuju otvore na građevini