You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT sistemi za oplatu venca

Pregled

 Zahtevi prilikom izrade parapeta su isto toliko raznoliki koliko i metodi građenja mostova. Mnogi granični uslovi utiču na oblikovanje i izradu.

U zavisnosti od zahteva gradilišta i zahteva objekta u izgradnji VARIOKIT modularni sistem za inženjersku gradnju nudi pravo i statički optimalno rešenje:

 • kolica sa gornje strane na koje je okačena oplata
 • kolica sa donje strane sa montiranom oplatom
 • pojedinačne konzole, koje vise sa donje strane venca, a na koje se postavlja oplata


VGW (platforma)

U ovom slučaju kolica se pomeraju po završenom glavnom nosaču, sa segmentima oplate dužine 5,50 m u standardnoj verziji. Moguće je povezivanje više kolica, u cilju postizanja potrebne dužine takta betoniranja.

Kolica se premeštaju putem točkića za velika opterećenja kroz U-profile postavljene na mostu.

Prenošenje opterećenja vrši se preko ovešane konstrukcije i balasta, tako da dodatno ankerovanje nije potrebno.

Tehničke karakteristike

 • Standardna upotreba sa četvoro kolica, svaka dužine po 5,50 m
 • Sa ovakvim rasporedom moguće je realizovati parapete veličine š/v = 50/80 cm. Balast se prilagođava datom opterećenju.
 • Zahvaljujući modularnom sistemu VARIOKIT moguće je realizovati i veće parapet jednostavnim promenama geometrije kolica.

VGB (kolica)

Kolica oplate venca pomeraju se pomoću točkova zakačenih na donji deo konzolnog prepusta. Preko šina različitih dužina moguće je prilagoditi uticajnu površinu, u skladu sa tačkama vešanja težine, različitim geometrijama parapeta.

Na kompletnoj glavnoj konstrukciji nema nikakvih smetnji, što ima pozitivan uticaj na radne procese. Ankerovanje točkova vrši se pomoću čaure M24, koja se ugrađuje već prilikom betoniranja kolovozne konstrukcije.

Prenošenjem kompletnog opterećenja tokom betoniranja putem jedinica sa točkićima kao i jednostavnim rukovanjem omogućena je brza realizacija taktova.

Tehničke karakteristike

 • Individualno rešenje za sve osnove parapeta
 • Uticajna površina zavisi od veličine parapeta, u nastavku su prikazane prosečne standardne vrednosti:
  • Uticajna površina 1.50 m za poprečne preseke parapeta do 0.20 m²
  • Uticajna površina 1.25 m za poprečne preseke parapeta do 0.40 m²
  • Uticajna površina 1.00 m za poprečne preseke parapeta do 0.60 m²
 • Optimalna dužina premeštanja do 25 m

VGK (konzola)

Kod izrade kratkih mostova, u slučajevima kada nije opravdana montaža platforme ili kolica, postoji mogućnost korišćenja konzole za oplatu venca. Oplata se odvaja od radne platforme čime se VGK konzola optimalno prilagođava potrebama sanacije mosta.

Konzole se fiksiraju za parapet sa donje strane, a tokom procesa montaže dodaju se daske koje zatvaraju platformu. Time se omogućava bezbedna i komforna montaža oplate – čak i nakon eventualnog urušavanja starog parapeta.

Ankerovanje konzola vrši se pomoću čaure M24, koja se ugrađuje već prilikom betoniranja mosta. Prilikom sanacije mosta sistem za ankerovanje se naknadno postavlja.

Tehničke karakteristike

 • Dimenzije parapeta do Š/V = 60/100 cm
 • Uticajna površina do 1,84 m
 • Oplata odvojiva od radne platforme

Download

 

SR

VARIOKIT