You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT teške nosive skele

Pregled

PERI VST tornjevi za velika opterećenja i VRB rešetkasti nosači bezbedno prenose velika opterećenja kod velikih raspona tokom izgradnje mostova. Teška nosiva skela VARIOKIT modularnog sistema obezbeđuje efikasna rešenja ne samo u mostogradnji, već ima izuzetnu primenu u industrijskoj gradnji.

Efikasnost
Velika nosivosti i ekonomično korišćenje materijala, kroz statički optimizovanu iskorišćenost komponenata.

Višestruka primena
Iznajmljivi sistemski elementi ispunjavaju najrazličitije projektne zahteve.

Genijalna jednostavnost
Elementi sa standardnim načinom povezivanja putem tipiziranih spojnica pojednostavljuju i ubrzavaju proces montaže.


VST toranj za velika opterećenja

Pomoću standardizovanih sistemskih elemenata moguća je izrada različitih nosećih sistema:

Tornjevi sa 4 vertikale
Kao standardni toranj dimenzija 2 m x 2 m ili uz poseban statički proračun do max. 6,50 m x 6,50 m

Toranj sa dodatnim vertikalama
Na mestima koncentrisanog opterećenja korišćenjem dodatnih vertikala moguće je udvostručiti nosivost

Ramovski toranj
Kombinacijom vertikala i horizontala koristi se kao projektno-specifični ramovski toranj

Prostorna skela
Povezivanjem pojedinačnih ramovskih tornjeva takođe se povećava nosivost.

Primarni nosač
Kod oporaca i stubova sistem se može upotrebiti kao primarni nosač visine do 10 m

Kompatibilni sa PERI UP sistemom, čime se obezbeđuju sigurni prilazi

Tehničke karakteristike

  • Opterećenje po vertikali do 700 kN
  • Standardna primena do visine od 40 m
  • Veće visine moguće uz specifičan projekat oplate
  • Zahvaljujući navoju i pokretnoj hidraulici moguće podizanje i spuštanje i pod punim opterećenjem
  • Pomoću  RCS šina različitih dužina, dva kompenzaciona elementa i navojne glave moguće je kontinualno realizovati sve visine.

VRB rešetkasti nosač

Rešetkasti nosač sastavljen je od različitih tipova ramova, koji su optimizovani u pogledu opterećenja i dužine, a koji, zahvaljujući određenim kombinacijama, omogućavaju kontinuirano prilagođavanje svim rasponima.

Razlikujemo:

Nosive ramove
koji prenose opterećenje na tornjeve za velika opterećenja

Spojne ramove
za veće sile smicanje  bliže osloncu kao i za primenu kod centralnih nosača i spojeva

Standardne ramove
koji se koriste na sredini raspona

Standardno, centralno povezivanje horizontalnih i vertikalnih spregova omogućava optimalnu iskorišćenost nosivosti i efikasno korišćenje materijala.

Korišćenjem PERI UP modularne skele  omogućava  se bezbedan pristup teškoj nosivoj skeli.

Techničke karakteristike

  • Optimizovan za raspone do 40 m
  • Dozvoljeni momenat savijanja: 3.000 kNm
  • Kompenzacija uzdužnog i poprečnog nagiba
  • Kontinualna realizacija svih raspona
  • Izjednačavanje tolerancije pri montaži

Download

 

SR

VARIOKIT