You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VBC sistem za slobodnu konzolnu gradnju

Pregled

PERI VARIOKIT rešenje za slobodnu konzolnu gradnju predstavlja kombinaciju nosivih čeličnih profila, koji služe za prenošenje opterećenja i VARIOKIT sistemskih elemenata za izradu oplate, radnih skela i platformi, a omogućava optimalno prilagođavanje poprečnim presecima.

Rešenje po meri
Optimalno prilagođavanje opterećenja velikim geometrijskim modifikacijama

Lako i jednostavno
Efikasna primena shodno zahtevima gradilišta korišćenjem standardnih elemenata modularnog sistema

Bezbedno
Modularne radne platforme i prilazi svim radnim površinama zahvaljujući kompatibilnim sistemskim skelama


Tehničke karakteristike

Sistem za slobodnu konzolnu gradnju prenosi opterećenje sveže betonske mase na noseću konstrukciju a istovremeno služi za premeštanje oplate sa jednog na drugi segmenz betoniranja. U cilju prilagođavanja promenama sandučastog preseka, koristi se  VARIO zidna oplata od drvenih nosača.

  • Taktovi betoniranja težine do 270 t standardna primena sa dva glavna rama
  • Moguće dužine taktova do 5,75 m
  • Maksimalna prilagodljivost poprečnim i podužnim nagibima
  • Za prave i trase u krivini
  • Optimizacija težine zahvaljujući visokom stepenu iskorišćenosti materijala
  • Tačni, dimenziono precizni rezultati betoniranja zahvaljujući automatskom podešavanju integrisane hidraulike
  • Svi moduli mogu se ponovo koristiti bez dodatne prerade

Download

 

SR

VARIOKIT