You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VTC kolica za izradu oplate tunela

Pregled

Korišćenjem VARIOKIT sistemskih elemenata montiraju se kolica za izradu oplate tunela, koja su tačno prilagođena potrebama gradilišta. Zahtevi poput prolaza za kamione ili izrada oplate za jednostrane zidove ispunjavaju se bez problema. Dodatne komponente za podizanje, spuštanje i premeštanje oplate deo su PERI proizvodnog programa isto kao i radne platforme i prilazi. Neophodan pribor kao npr. Priključak pumpe za beton upotpunjuje VARIOKIT rešenja.

 • VTC kolica za izradu oplate - otvoreni metod gradnje
  Rešenja za monolitnu, delimično monolitnu i gradnju posebnim metodom livenja
 • VTC kolica za izradu oplate - tehnika miniranja
  Rešenja za monolitnu  i gradnju posebnim metodom livenja

Kontinualno prilagođavanje
Precizna rešenja oplate tunela, bez rastera, za poprečne preseke svih formi

Skraćenje radnih procesa
Opciono moguće korišćenje hidraulike pri montaži i demontaži kao i prilikom podizanja, spuštanja i premeštanja oplate

Ušteda završnih radova
Nosivi čelični profili smanjuju broj ankera u području zidova


Tehničke karakteristike

 • Standardni sistemski elementi u odgovarajućim dužinama za izradu oplate prilagođene specifičnostima projekta
 • Rebro za kontinualnu primenu od 4,00 m do 9,00 m
 • Mali broj tipskih spojnica i standardizovana opterećenja u odnosu na vrstu spoja
 • Brza montaža shodno zahtevima gradilišta
 • Jednostavno prilagođavanje u slučaju promene poprečnog preseka tunela
 • Manji broj ankera u zoni zidova zahvaljujući čeličnim, sistemskim profilima do UU 200
 • Opciono moguće korišćenje hidraulikepri montaži i demontaži kao i prilikom podizanja i spuštanja oplate
 • Moguća izrada rešenja za premeštanje na električni ili mehanički pogon

Download

 

SR

VARIOKIT