You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Oplata za specijalne zahteve

Pregled

Za izradu kompleksnih, višestruko zakrivljenih armiranobetonskih delova objekta, PERI nudi prilagođenu oplatu. Na osnovu 3D modela objekata sa tzv. površinama slobodne forme, projektuju se i izrađuju trodimenzionalne jedinice oplate. Spajanje pojedinačnih elemenata izvodi se na licu mesta, po principu montaže sistemske oplate. Nosivi elementi izrađuju se uglavnom od komponenata VARIO GT 24 zidne oplate od drvenih nosača. Nakon završetka projekta veliki broj pojedinačnih elemenata može ponovo da se koristi.

Izrađeno po meri
Elementi se izrađuju na osnovu 3D modela precizno i pod najboljim uslovima u PERI predmontaži

Ekonomična izrada
Isplativo, sa visokim procentom sistemskih elemenata iz PERI proizvodnog programa

Brza montaža
Jednostavno povezivanje predmontiranih elemenata oplate na gradilištu - poput montaže sistemskih oplata


Tehničke karakteristike

  • Za gotovo sve forme, koje je jedino moguće realizovati upotrebom projektno specifične oplate
  • Zahvaljujući montaži pod posebnim uslovima dobijaju se elementi visokog kvaliteta proizvodnje
  • Konstrukcija sa dozvoljenim pritiskom sveže betonske mase shodno zahtevima projekta
  • U cilju besprekornog izgleda betona, šperploča se postavlja sa zadnje strane
  • Koncipirani uzimajući u obzir specifične uslove na gradilištu prilikom montaže
  • Ekonomično izrađeni sa maksimalnim udelom iznajmljivih, sistemskih elemenata