You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ACS samopenjajuća konstrukcija

Pregled

PERI ACS varijante samopenjajućeg sistema za fasade, jezgra, šahte i kose stubove čine izgradjnu visokih objekata krajnje ekonomičnom, brzom i bezbednom. Penjajuće jedinice, sastavljene od platformi i zidne oplate, podižu se sa etaže na etažu pomoću integrisanog hidrauličnog sistema. Racionalizovani radni procesi obezbeđuju visoku produktivnost i izuzetno kratke cikluse betoniranja. Istovremenim podizanjem više penjajućih jedinica smanjuje se broj otvorenih radnih prostora, a samim tim omogućava bezbedan rad.

Ubrzani radni procesi, bez upotrebe krana
Brz ritam montaže, demontaže i hidrauličnog podizanja

Nesmetan rad bez obzira na vremenske uslove
Prostrane platforme sa zaštitnim panelima štite od vetra i loših vremenskih prilika

Izdržljive radne platforme
Radne platforme nose veliku težinu, npr. zalihe materijala ili betonske pumpe


Tehničke karakteristike

  • Bezbedno podizanje po šinama, bez upotrebe krana
  • Podižući pogon snage 100 kN
  • Kontrolisano i nesmetano podizanje
  • Efektivna brzina podizanja 0,4 m/min
  • Podizanje je izvodljivo i van radnog vremena zahvaljujući gotovo nečujnom hidrauličnom pogonu
  • Odvijanje radnih procesa nezavisno od vremenskih uslova, zahvaljujući zatvorenim radnim platformama
  • Penjajuće papučice i vrste ankera su prilagođeni specifičnostima projekta kao što su: struktura, opterećenje, jačina vetra i potrebna čvrstoća betona
  • Velike penjajuće jedinice smanjuju broj mesta ankerovanja

Varijante

ACS R samopenjajući sistem 

Standardni sistem sa kolicima i oplatom otvorenom sa gornje strane, za jednostavnu ugradnju armature

ACS P sistem platformi

Za izradu jezgra višespratnica, nezavisno od ostale konstrukcije, kao i za tornjeve, sa velikim površinama za rad i skladištenje

ACS G ovešana konstrukcija

Za monolitno betoniranje zidova i ploča ili primenu kod kružnih objekata; obe strane oplate se kače na konzolno vešalo

ACS V podesiva varijanta 

Primena kod građevina sa kosim zidovima kao što su stubovi mostova ili piloni, a sa horizontalnim platformama

ACS S oplata šahtova

Za centralno pozicionirana stepeništa ili mala liftovska jezgra, sa samo jednom, centralno pozicioniranom penjajućom jedinicom

ACS C oplata jezgra

Za premeštanje oplate jezgra većih dimenzija uključujući betonske pumpe i gradilišnu opremu