You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SCS penjajući sistem

Pregled

PERI SCS služi kao noseća konstrukcija za izradu jednostrane oplate bez ankera, ili dvostrane sa ankerima. Opterećenje sveže betonske mase prenosi se, bez korišćenja ankera, preko konzola na penjajući anker prethodno izbetoniranog takta. Penjajući sistem SCS karakteriše izuzetna ekonomičnost budući da modularni koncept sa višedelnim konzolama omogućava optimalno prilagođavanje projektno uslovljenim zahtevima i formama.

Velike, kranom prenosive penjajuće jedinice

zahvaljujući izuzetnoj nosivosti konzola pri optimalnom rasporedu mesta ankerovanja

Optimizovano rešenje

Ista oplata i elementi kako za starter, tako i za potonje taktove betoniranja

Bezbedne, horizontalne radne površine

zahvaljujući platformama koje se naginju i prilagođavaju kosim delovima objekta


Tehničke karakteristike

  • Nosiva konstrukcija za podupiranje jednostrane oplate, bez upotrebe ankera
  • Penjajuće jedinice koje se prenose kranom, formirane su od platformi i VARIO GT 24 zidne oplate
  • Optimalizovane za visine betoniranja do 3,00 m (vertikalna primena) odn. 2,50 m (primena pod nagibom)
  • Moguća dopuna završnom platformom
  • Zasebne radne platforme prilagođavaju se nagibu objekta; platforme za betoniranje i završne platforme
    omogućavaju nagib za ±15° i ±30°
  • SB ram startera sa ukrućenjem, navojem i dodatnim profilima startera za prvi takt betoniranja, sa dijagonalno postavljenim ankerima fiksiranim za osnovu građevine

Varijante

SCS 190 penjajući sistem

Širina konzole pribl. 1,90 m sa utegama za naginjanje oplate. Pri dvostranoj primeni kao prelazna platforma uz sistem SCS 250.

SCS 250 penjajući sistem (sa klizačima)

Širina konzole pribl. 2,50 m sa klizačima (u zavisnosti od sistema pomeranje unazad do 63 cm); pogodna i za dvostranu primenu sa ankerima.

SCS SB ram startera

sa ukrućenjem, navojem i dodatnim profilima startera, za prenošenje opterećenja sa oplate startera na temeljnu ploču.