You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RCS sistem podizanja po šinama

Pregled

PERI RCS povezuje prednosti različitih penjajućih sistema u jednom modularnom sistemu, a koristi se kao penjajuća oplata i zaštitna ograda. Podizanjem po šinama penjajuća jedinica je sve vreme pričvršćena na objekat u izgradnji, čime je sam proces podizanja brz i bezbedan, čak i u slučaju opterećenja vetrom. Jedinice se pomoću krana ili korišćenjem mobilnih hidrauličnih pumpi premeštaju na sledeći takt betoniranja. RCS se jednostavno prilagođava specifi čnim zahtevima gradilišta.

Bezbedno penjanje po šinama
Tokom procesa penjanja, penjajuće šine su, preko penjajućih papučica, sve vreme povezane sa objektom

Fleksibilno pričvršćivanje
Penjajuća papučica može da se pričvrsti na zid ili na ivicu ploče

Varijabilna montaža
Zahvaljujući 125-mm-skom rasteru otvora na penjajućoj šini platforme se optimalno prilagođavaju spratnoj visini


Tehničke karakteristike

  • Bezbedno podizanje zidne oplate, radnih platformi ili zaštitnih panela po šinama
  • 125-mm raster  otvora na penjajućoj šini, za prilagođavanje platforme spratnoj visini
  • Zvanično odobrena standardna mesta ankerovanja za zidove i ploče, shodno potrebi i sa horizontalno postavljenom penjajućom šinom za različite konzolne prepuste
  • Mogućnost nezavisnog podizanja u koracima od 50 cm, pomoću mobilnih mehanizama za penjanje
  • Kompatibilan sa standardnim elementima VARIOKIT modularnog sistema

Varijante

RCS C - Samopenjajući sistem

Standardno se koristi kao nosač zidne oplate za spratne visine od 2,70 m do 4,50 m; sa kolicima (pomeranje unazad 90 cm)

RCS CL - Lagana penjajuća oplata

Za spoljašnje fasade i jezgra objekata srednjih visina, u slučajevima kada je ogrničeno korišćenje krana i kratak rok gradnje

RCS P - Penjajući zaštitni paneli i zaštitna ograda

Zaštitni klizni paneli koji u potpunosti zatvaraju objekat u izgradnji

Download

 

SR

VARIOKIT