You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kolica za premeštanje modularnih stolova

Pregled

Modularni stolovi se horizontalno transportuju i poravnavaju pomoću kolica za premeštanje. Podesivi mehanizam omogućava prolaz i kroz uske otvore.

Jednostavno korišćenje
Modularni stolovi se ravnomerno spuštaju putem 2 vitla.

Lako manevrisanje 
Širina od svega 90 cm omogućava prolaz i u slučaju uskih otvora.

Velika nosivost
Maksimalna nosivost kolica iznosi 2 t.

Podešavanje visine
Korišćenjem dodatnih jedinica radna visina kolica varijabilno se prilagođava željenoj visini objekta u izgradnji.