You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PROKIT

PROKIT EP 110

Bezbednosni sistem za privremenu bočnu zaštitu

PROKIT EP 110 je 1,10 m visoka zaštitna ograda, koja se brzo montira na slobodnu ivicu ploče. Bočne rešetkaste ograde, stubići gelendera i papučice omogućavaju fleksibilnu upotrebu, bez velikog prethodnog planiranja - čak i kod komplikovanih osnova objekta.

Tehnički savršeno

Pouzdana zaštitna ograda na slobodnim ivicama objekta u izgradnji (shodno DIN EN 13374 kalsa A) i na oplati (shodno DIN EN 12811)

Brza montaža

Mali broj različitih, laganih sistemskih elemenata i stubić sa automatskom blokadom

Fleksibilno pričvršćivanje

Različite mogućnosti pričvršćivanja na zid, ploču ili na sistem oplate i skele

Tehničke karakteristike

 • privremena bočna zaštita na ivici ploča i zidova, sa držačima gelendera takođe i na stepenicama shodno DIN EN 13374, klasa A
 • može da se koristi kao bočna zaštita na ivici PERI sistema oplata i skela shodno DIN EN 12811
 • na ploču se pričvršćuje pomoću papučica na čeonu stranu ili stepenište
 • alternativno može da se pričvrsti npr. na parapet ili ploču pomoću višestruko primenljive PERI univerzalne spojnice
 • rešetkasta ograda sa polimernom zaštitom, dužine 260 cm i 130 cm

PROKIT EP 200

Bočna zaštita pri povećanim zahtevima

PROKIT EP 200 služi za obezbeđenje slobodnih ivica objekta kod skeletnih konstrukcija. Rešetkaste ograde, visine 200 cm, se pomoću španera utežu između stubova ili pregradnih zidova. PROKIT EP 200 je i zaštita velike površine, koja štiti od pada materijala sa visine.

Jednostavno pričvršćivanje

Brza montaža zahvaljujući španerima i odgovarajućim konektorima

Izuzetna visina

Standardna visina 2,00 m, sa dodatnim španerom moguće zatvaranje spratne visine do 3,90 m

Techničke karakteristike

 • zaštita od pada na skeletnim konstrukcijama
 • sertifikat nosivosti shodno DIN EN 13374, klasa A
 • širina 66 cm, polimerno zaštićena rešetka
 • pričvršćivanje pomoću jakih španera
 • mogućnost nastavljanja do visine 3,90 m
 • sa dodatnom mrežom opciono može da se koristi kao zaštita od prašine

Die neue PROKIT Generation

Das neue Seitenschutzgitter ist vollständig mit dem etablierten PROKIT EP 110 System kompatibel. In Verbindung mit dem Produktpaket "Alpha" erzielt das PROKIT Gitter der nächsten Generation das optimalste Kosten-Nutzen-Ergebnis bei einem Höchstmaß an Sicherheit.