You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RS kosnici

Pregled

RS kosnici obezbeđuju vertikalnost oplate i preuzimaju uticaj vetra kod oplate zidova, stubova kao i prefabrikovanih betonskih elemenata. Oni su posebno ekonomični u pogledu dugotrajne upotrebe, niskih troškova održavanja kao i brzog rukovanja. Kosnici istovremeno služe i kao stabilizatori, tako da zalihe dodatnih stabilizatora nisu neophodne.

Brzo i jednostavno rukovanje
Izvlačenje na odgovarajuću dužinu i fino podešavanje izvode se brzo, sa bezbedne pozicije

Primena sa prefabrikovanim elementima
Adapter za kosnike i element za brzo povezivanje omogućavaju bezbednu montažu

Dug upotrebni vek
Pocinkovane cevi i navoji pružaju trajnu zaštitu od korozije i omogućavaju dug vek trajanja