You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sredstva za čišćenje

Pregled

Sredstva za čišćenje PERI Clean, PERI Bio Clean i PERI Plasto Clean su tečne supstance koje, zahvaljujući hemijsko-fizičkom delovanju, uklanjaju ostatke betona sa svih standardnih sistema oplate i dodatnog pribora, štite ih od rđe i podmazuju navoje podupirača.

 • proizvodi na bazi mineralnih ulja
 • ne sadrže razređivač
 • regenerišu površinu oplate zaštićenu premazima
 • podmazuju navoje na podupiračima
 • štite građevinsku opremu i mašine od rđe

PERI Clean

Opis proizvoda

PERI Clean je polusintetičko univerzalno sredstvo za čišćenje oplate, koje se ne meša sa vodom. Ne sadrži razređivač i ne dovodi do promene u boji površine betona. Niska potrošnja ga čini izuzetno ekonomičnim. PERI Clean je 57% biorazgradiv u roku od 28 dana, u skladu sa OECD smernicama 301 F. Ne sadrži vosak i silikon. PERI Clean po Minergie-Eco (CH) standardima. Koristi se kod svih standardnih sistema oplata i dodatnog pribora.

Efekat uklanjanja

 • Hemijsko delovanje
  putem aditiva koji reaguju sa alkalnim komponentama betona. Na taj način nastaju sapuni, koji pomažu proces razdvajanja.
 • Fizičko delovanje
  Smanjenjem međupovršinskog napona između oplate i betonske površine = vodoodbojni efekat.

Primena

 • Kod neupijajućih i manje upijajućih oplatnih ploča, npr. dasaka, presvučenih šperploča velikih površina, čelika, regeneriše površinu oplate.
 • Štiti građevinske mašine od korozije kao npr. miksere i kible za beton.
 • Podmazuje navoje podupirača.

PERI Bio Clean

Opis proizvoda

PERI Bio Clean je tečna supstanca koja, zahvaljujući hemijsko-fizičkom delovanju, uklanja ostatke betona, a proizvedena je na bazi prečišćenih, biorazgradivih komponenata. Ne sadrži razređivač i ne meša se sa vodom. Lako se biološki razgrađuje i ima sertifikat Blue Angel (Blauer Engel) shodno RAL-ZU-64. Koristi se kod svih standardnih sistema oplata i dodatnog pribora.

Primena

 • Za neupijajuće i manje upijajuće oplatne ploče, kao npr.: šperploče presvučene fenolnom smolom, plastične i plastificirane ploče.
 • Štiti građevinske mašine od korozije kao npr. miksere i kible za beton.
 • Podmazuje navoje podupirača.

 • Prilikom korišćenja PERI Bio Clean sredstva u rezervoarima sa pijaćom vodom treba voditi računa o DVGW (Nemačko udruženje za gas i vodu) smernicama W347.


PERI Plasto Clean

Opis proizvoda

PERI Plasto Clean je sredstvo za čišćenje oplate koje se ne meša sa vodom, na bazi mineralnih ulja, bez razređivača. PERI Plasto Clean je hidrofilni proizvod i smanjuje formiranje pora i šupljina. Ne dovodi do promene u boji površine betona, a niska potrošnja ga čini izuzetno ekonomičnim. Biološki je lako razgradiv u kladu sa OECD-smernicama 301 c (MITI Test). Ne sadrži vosak i silikon.

Efekat uklanjanja

 • Hemijsko delovanje
  putem aditiva koji reaguju sa alkalnim komponentama betona. Na taj način nastaju sapuni, koji pomažu proces razdvajanja.
 • Fizičko delovanje
  Smanjenjem međupovršinskog napona između oplate i betonske površine = vodoodbojni efekat.

Primena

 • Za plastične i plastificirane ploče, kao i za šperploče presvučene fenolnom smolom.
 • Jako dobri rezultati prilikom izrade natur betona sa visokim zahtevima. Značajno se smanjuje formiranje pora. Zahvaljujući hidrofilnim svojstvima smanjuje se međupovršinski napon, poboljšava absorbcija i time obezbeđuje odličan stepen vlažnosti.
 • Štiti građevinske mašine od korozije kao npr. miksere i kible za beton.
 • Podmazuje navoje podupirača.