You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kolica PTL 1250-2

Pregled

Kolica PTL 1250 su fleksibilno i pouzdano sredstvo za podizanje i premeštanje stolova, kojim se lako upravlja. Svojim kompaktnim dizajnom kolica PTL 1250 omogućavaju jednostavno i sigurno korišćenje i u ograničenom prostoru.

Brzo i lako manevrisanje
Kolica PTL 1250 mogu se kontinualno koristiti dijagonalno i lateralno.

Kolicima upravlja jedna osoba
Svim funkcijama kolica PTL 1250 upravlja jedna osoba. Pritom se korisnik u potpunosti koncentriše na proces montaže odnosno demontaže oplate i tačno prati kretanje kolica.

Podesiva brzina 
Sigurno premeštanje oplatnih stolova zahvaljujući podešavanju brzine i navigaciji na kontrolnoj tabli.

Mogućnost transporta kranom
Integrisani dodaci za transport kranom olakšavaju manipulaciju kolicima na gradilištu.