You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIFLEX oplata ploča sa nosačima

Pregled

Glavne komponente MULTIFLEX sistema su nosači VT 20K ili GT 24. Budući da je izbor primarnih i sekundarnih nosača, njihov položaj i rastojanje kao i izbor šperploče prilagodljiv, MULTIFLEX obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost za različite zahteve tokom izgradnje. Korišćenje nosivog GT 24, kao primarnog i sekundarnog nosača omogućava velike raspone. Iz tog razloga MULTIFLEX predstavalja pravo rešenje prilikom realizacije komplikovanih osnova, ploča sa prepustima ili upuštenim gredama, kao i u slučaju skučenog prostora.

Optimalizovano korišćenje materijala
slobodnom kombinacijom nosača GT 24 i VT 20K kao i izborom njihovog rasporeda

Prilagodljiva svim osnovama
promenljivim pozicioniranjem nosača poligonalno ili sa preklapanjem

Za sve zahteve izgleda betona
zahvaljujući mogućnosti izbora šperploče, prilagođava se različitom
izgledu vidljivog betona i željenom rasporedu fuga


Tehničke karakteristike

  • Oplata ploča sa primarnim i sekundarnim nosačima i različitim vrstama šperploča
  • Izbor nosača i njihovo rastojanje shodno specifičnostima projekta
  • Za ploče debljine do 100 cm korišćenjem GT 24 drvenijh nosača, odnosno za ploče do 50 cm upotrebom VT 20K nosača
  • Prilagođavanje težine pojedinačnih elemenata shodno graničnim uslovima
  • Mogućnost izbora nosive podkonstrukcije
  • Bez ispuna zahvaljujući projektno specifičnoj izradi plana
  • Upotrebom Flexclip štipaljke sprečava se prevrtanje sekundarnih nosača, što sistem čini dodatno bezbednim