You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SKYDECK panelna oplata ploča

Pregled

Oblast primene SKYDECK sistema seže od stanogradnje do realizacije ploča većih debljina kod industrijskih objekata. Zahvaljujući bogatoj paleti dodatnog pribora, ovaj sistem je posebno pogodan za tržišta sa visokim standardima zaštite na radu. Lagani pojedinačni elementi i sistemski postupak montaže značajno ubrzavaju radne procese. Specijalni element, tzv. padajuća glava, omogućava raniju demontažu i smanjuje neophodne zalihe opreme na gradilištu. Mali broj neophodnih podupirača omogućava veći manevarski prostor ispod ploče i pojednostavljuje premeštanje materijala neophodnog za izradu oplate.

Ušteda energije
zahvaljujući laganim komponentama jednostavnim za rukovanje

Brza izrada oplate
zahvaljujući sistemskoj montaži i malom broju podupirača

Jednostavno čišćenje
zahvaljujući polimernoj zaštiti, elementima izrađenim od plastike i okapnicama na panelima

Smanjene neophodne količine
zahvaljujući padajućoj glavi, koja omogućava raniju demontažu i bržoj primeni panela i nosača na narednoj etaži


Tehničke karakteristike

 • Panelna oplata za izradu ploča sa laganim aluminijumskim sistemskim delovima uključujući šperploču
 • Za izradu ploča debljine do 42 cm (sa glavnim nosačem dužine 225 cm) kao i do 109 cm sa glavnim nosačem
  dužine 150 cm i širinom panela 75 cm
 • Lagane komponente (paneli i nosači teški su ponaosob svega 15,5 kg)
 • Sistemska montaža, pri kojoj dimenzija panela određuje poziciju podupirača
 • Svega 0,29 podupirača po m² ploče
 • Promenom pravca postavljanja panela ispune se smanjuju na minimum
 • Praktičan dodatni pribor za brze ispune u podužnom i poprečnom pravcu
 • Visok stepen bezbednosti na ivicama ploče sa konzolnim nosačima i  SKYDECK platformom
 • Bezbedan rad sa čeone strane zahvaljujući završnoj zaštitnoj ogradi, koja se bez upotrebe dodatnog alata montira na bilo koju poziciju duž nosača

Download