You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIODECK modularni sto sa čeličnim profilima

Pregled

VARIODECK je idealno i pouzdano rešenje za ivice ploča, kada se u unutrašnjosti objekta koristi panelna oplata. Jedan sto omogućava izradu oplate površine 15 m²,  debljine do 50 cm. VARIODECK se premešta jednim potezom krana na sledeću etažu. Podupirači se, zahvaljujući na stolu montiranoj zglobnoj glavi, sklapaju i na taj način lako premeštaju, npr. ispod greda.

Spremni za upotrebu
Stolovi se predmontirani isporučuju na gradilište - prilikom postavljanja neophodno je samo okačiti donji deo zglobne glave na podupirač

Izuzetna nosivost
podužno postavljen čelični profil omogućava velike konzolne prepuste ili preuzimanje velikog opterećenja

Fleksibilno prilagođavanje
kontinualnim pomeranjem zglobne glave za ± 15 cm


Tehničke karakteristike

  • Predmontirani modularni stolovi dostupni su u 4 standardne dimenzije (4,00 m x 2,15 m | 4,00 m x 2,65 m | 6,00 m x 2,15 m | 6,00 m x 2,65 m)
  • Za ploče debljine do 50 cm (sa 4 MULTIPROP podupirača); za veće debljine odn. dimenzije sa dodatnim podupiračima ili PERI UP nosećom skelom
  • Premeštanje stolova u nivou pomoću kolica, lifta za stolove ili točkova ugrađenih na nosivu skelu
  • Premeštanje sa nivoa na nivo pomoću krana i viljuške za transport
  • Ispuna u poprečnom pravcu do 50 cm pomoću prepuštenih poprečnih nosača, koji služe kao oslonac za šperploču
  • U kombinaciji sa nosačem i stubićem ograde može se koristiti i kao ivični sto, bez premeštanja podupirača
  • Koristi se i kao sigurnosna skela shodno DIN 4420