You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VT modularni sto

Pregled

Modularni stolovi su specijalno konstruisani za projekte u kojima se samo sporadično koriste. Oni su kompletno predmontirani i isporučuju se na gradilište spremni za upotrebu. Na raspolaganju su četiri standardne veličine, kod modularnih stolova sa prepustom zaštitna ograda je uvek unapred montirana.

Kompletno
Unapred montirani u 4 standardne veličine

Mogućnost proširivanja
Modularni sto dužine 5-m sa integrisanom zglobnom glavom može se koristiti kao konzolno prepušten sto

Praktično
Sklopivi podupirači za premeštanje ispod greda


Tehničke karakteristike

  • predmontirani stolovi dužine 4,00 m odn. 5,00 m i širine 2,15 m odn. 2,65 m
  • za ploče debljine do 50 cm svega 4 podupirača odn. kod ploča veće debljine sa dodatnim podupiranjem
  • primenljiv do svetle visine 5,00 m
  • sa zategama može da se koristi i kao konzolni ivični sto
  • brzo premeštanje sa nivoa na nivo, u horizontalnom položaju, pomoću viljuške za transport
  • komforno premeštanje pomoću kolica, lifta za modularne stolove ili točkova na nosivoj skeli
  • koristi se sa zglobnom glavom kao i alternativno sa ekonomičnijom, fiksiranom TK glavom za modularne stolove