You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SRS kružna oplata stubova

Pregled

Zahvaljujući čvrstom spoju elemenata i dimenzionisanju na visok pritisak svežeg betona, SRS kružna oplata stubova omogućava realizaciju betonskih površina najvišeg kvaliteta. Mali broj pojedinačnih elemenata i integrisane merdevine omogućavaju brzu i bezbednu primenu.

Brza montaža
dva polukružna elementa pomoću integrisanog ankera sa samočistećom šestougaonom maticom

Besprekoran izgled vidljivog betona
zahvaljujući visokokvalitetnoj izradi čelične oplate

Bezbedna manipulacija
zahvaljujući integrisanim elementima za paletiranje, koji omogućavaju bezbedan položaj elemenata prilikom transporta


Tehničke karakteristike

  • Za kružne stubove poprečnog preseka od 25 do 70 cm u rasteru od 5 cm
  • Moguća izrada specijalnih poprečnih preseka do 120 cm
  • Visina elemenata, u zavisnosti od poprečnog preseka, može se nastavljati do 8,40 m u intervalu od po 30 cm
  • Okasti šrafovi pričvršćeni na panele služe istovremeno za nastavljanje elemenata i za transport kranom
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase 150 kN/m²
  • Sa radnom i platformom za betoniranje kao i merdevinama

Download

 

SR

SRS (sr)