You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

TRIO oplata stubova

Pregled

Realizacija stubova kvadratnog i pravougaonog poprečnog preseka pomoću 90 cm širokih TRIO elemenata stubne oplate. Zahvaljujući otvorima za ankere na ramu, moguće je ove elemente koristiti i za izradu zidne oplate. Samim tim predstavljaju korisnu dopunu sistemu zidne oplate.

Jednostavno povezivanje
elemenata pomoću univerzalne BFD spojnice

Bez zakucavanja trougaone lajsne
zahvaljujući PERI trougaonoj lajsni i specijalnom mehanizmu njenog pričvršćivanja

Veliki broj primena
zahvaljujući čvrstoj konstrukciji elemenata


Tehničke karakteristike

  • Za kvadratne ili pravougaone poprečne preseke stubova od 20 cm x 20 cm do 75 cm x 75 cm u rasteru od 5 cm
  • Prilagođavanje visine u rasteru od 30 cm do maksimalne visine 8,10 m pomoću 3 različite visine elemenata (0,60 m / 1,20 m / 2,70 m)
  • Povezivanje elemenata prilikom nastavljanja ramovaputem BFD spojnice
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase 100 kN/m²
  • Sa radnom i platformom za betoniranje, kao i merdevinama