You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO GT 24 oplata stubova

Pregled

VARIO GT 24 predstavlja kombinaciju drvenih nosača, čeličnih profila i šperploče po izboru, uvek prilagođenu specifičnostima projekta. Prilagođava se svim poprečnim presecima, svakoj visini i svim zahtevima u pogledu izgleda površine betona. Pomoću VARIO GT 24 moguće je realizovati izuzetno kvalitetne betonske površine.

Kontinualno prilagođavanje
kvadratnim i pravougaonim poprečnim presecima svih veličina

Izrada arhitektonskog betona
pomoću projektno specifičnih konstrukcija i šperploče po izboru

Za visoke pritiske sveže betonske mase
zahvaljujući individualnom rasporedu nosača i čeličnih profila


Tehničke karakteristike

  • Za kvadratne ili pravougaone poprečne preseke stubova od 20 cm x 20 cm do maksimalno 120 cm x 80 cm
  • Projektno specifično prilagođeno rešenje
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase 100 kN/m² u standardnom izvođenju; uz dodatni proračun i za veće pritiske
  • Sa radnom i platformom za betoniranje, kao i merdevinama

Download