You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

DOMINO ramovska oplata

Pregled

DOMINO je lagana ramovska oplata kompaktnih dimenzija, koja može da se premešta kranom. Sistem je posebno pogodan za stanogradnju i sanaciju objekata. Upuštena anker mesta omogućavaju brzu i jednostavnu izradu temelja samaca, parapeta, potpornih zidova i greda. Ukoliko kran nije na raspolaganju, koristi se DOMINO varijanta izrađena od aluminijuma. DRS spojnica u jednom potezu poravnava, pričvršćuje i zaptiva.

Jednostavno rukovanje
zahvaljujući elementima malog formata i malih težina - pogotovo ukoliko se koriste aluminijumski paneli

Najpogodnije rešenje za izradu temelja
zahvaljujući upuštenim anker mestima i odgovarajućem dodatnom priboru

Brzo povezivanje elemenata
korišćenjem DRS spojnice kao jedinog veznog elementa


Tehničke karakteristike

  • Lagana ramovska oplata za raznovrsnu primenu, izrađena od aluminijuma, može ručno da se montira
  • Visina elemenata do 2,50 m, širina elemenata do 1,00 m (standardna verzija)
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase:  60 kN/m²
  • DRS spojnica u jednom potezu poravnava, pričvršćuje i zaptiva
  • DKS klinasta spojnica za jednostavnije spojeve prilikom izrade temelja

Prošireni program

DOMINO Alu
Izuzetno lagani elementi izrađeni od aluminijuma, sa polimernom zaštitom u žutoj boji, radi lakšeg razlikovanja

DOMINO 150 | 275 | 300
Različite visine elemenata 1,50 m, 2,75 m odnosno 3,00 m za širok spektar primene

Download