You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

DUO

Pregled

DUO može da se koristi kako prilikom izrade temelja, zidova i stubova, tako i za ploče i grede. Sistem se odlikuje jednostavnim rukovanjem i minimalnim brojem različitih sistemskih komponenti. Montaža DUO sistema izvodi se gotovo bez upotrebe alata, a njen sled je lako razumljiv. Čak i manje iskusni korisnici sistemskih oplata mogu brzo i efikasno da rade sa DUO oplatom. Nov nije samo koncept već i materijal koji se koristi za njenu izradu. Paneli sa oblogom i DUO dodatni pribor izrađuju se od inovativnog Polytech materijala. Zahvaljujući njenoj maloj težini, prilikom montaže nije potreban kran.

Univerzalno primenljiva

Fleksibilna izrada oplate zidova, stubova i ploča korišćenjem samo jednog sistema

Ergonomska u svakom pogledu

Mala težina, korišćenje bez krana i intuitivna primena

Jednostavna zamena obloge

Brza popravka sa svega nekoliko šrafova – bez posebnog stručnog znanja

Za više informacija posetite DUO veb-stranicu:

duo.peri.com


Tehničke karakteristike

  • Izuzetno lagana panelna oplata za izradu zidova, stubova i ploča, izrađena od inovativnog Technopolymer Polytech materijala
  • Visoka otpornost na sve vremenske uticaje; 100% reciklabilna
  • Elementi visine 60 cm i 135 cm i do 90 cm širine
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase: 50 kN/m² (za zidove)
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase: 80 kN/m² (za stubove i zidna platna)
  • Za kvadratne ili pravougaone poprečne preseke stubova od 15 cm x 15 cm do 55 cm x 55 cm u rasteru od 5-cm
  • Optimalizovana za ploče debljine do 30 cm
  • Tiha montaža bez upotrebe čekića
Ing. William Low, Projektleiter; Rimbaco Sdn. Bhd., Malaysia
Inž. William Low
Vođa projekta

Ovo je bila prva primena sistemske oplate za osoblje na gradilištu. U poređenju sa standardnim sistemima oplata uštedeli smo skoro 50 % radnog vremena. Istakao bih jednostavnu primenu. Uz veoma kratku obuku, kompletan tim je brzo shvatio sistematiku.

Projektbericht