You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

DUO

Univerzalna lagagana oplata za zidove, stubove i ploče
Sa svega nekoliko različitih sistemskih elemenata efikasno se izrađuje oplata zidova, temelja, stubova i ploča.
Prilikom izrade oplate ploče montaža se vrši sa kompletno bezbedne pozicije; paneli se kače sa donje strane i podižu nagore.
Zbog povoljnih dimenzija DUO paneli su pogodni i za izradu temelja.
Zamenska obloga montira se ručno uz korišćenje nekoliko šrafova - takođe na gradilištu i bez korišćenja specijalnog alata.
DUO je izrađen od Polytech materijala koji je otporan na vlagu, izuzetno lagan i visoko fleksibilan.
Primer jednostavne upotrebe: oblik DUO spojnice i otvori na panelu omogućavaju samo jedan način montaže.

Pregled

DUO može da se koristi kako prilikom izrade temelja, zidova i stubova, tako i za ploče i grede. Sistem se odlikuje jednostavnim rukovanjem i minimalnim brojem različitih sistemskih komponenti. Montaža DUO sistema izvodi se gotovo bez upotrebe alata, a njen sled je lako razumljiv. Čak i manje iskusni korisnici sistemskih oplata mogu brzo i efikasno da rade sa DUO oplatom. Nov nije samo koncept već i materijal koji se koristi za njenu izradu. Paneli sa oblogom i DUO dodatni pribor izrađuju se od inovativnog Polytech materijala. Zahvaljujući njenoj maloj težini, prilikom montaže nije potreban kran.

Univerzalno primenljiva

Fleksibilna izrada oplate zidova, stubova i ploča korišćenjem samo jednog sistema

Ergonomska u svakom pogledu

Mala težina, korišćenje bez krana i intuitivna primena

Jednostavna zamena obloge

Brza popravka sa svega nekoliko šrafova – bez posebnog stručnog znanja

Za više informacija posetite DUO veb-stranicu:

duo.peri.com


Tehničke karakteristike

  • Izuzetno lagana panelna oplata za izradu zidova, stubova i ploča, izrađena od inovativnog Technopolymer Polytech materijala
  • Visoka otpornost na sve vremenske uticaje; 100% reciklabilna
  • Elementi visine 60 cm i 135 cm i do 90 cm širine
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase: 50 kN/m² (za zidove)
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase: 80 kN/m² (za stubove i zidna platna)
  • Za kvadratne ili pravougaone poprečne preseke stubova od 15 cm x 15 cm do 55 cm x 55 cm u rasteru od 5-cm
  • Optimalizovana za ploče debljine do 30 cm
  • Tiha montaža bez upotrebe čekića
Ing. William Low, Projektleiter; Rimbaco Sdn. Bhd., Malaysia
Inž. William Low
Vođa projekta

Ovo je bila prva primena sistemske oplate za osoblje na gradilištu. U poređenju sa standardnim sistemima oplata uštedeli smo skoro 50 % radnog vremena. Istakao bih jednostavnu primenu. Uz veoma kratku obuku, kompletan tim je brzo shvatio sistematiku.

Projektbericht