You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MAXIMO ramovska oplata

Pregled

PERI jednostrana MX tehnologija ankerovanja znatno ubrzava izradu oplate zidova. Postavljanje MAXIMO oplate je brže u odnosu na standardne ramovske oplate čak i kada je smanjen broj montera. Inovativna tehnologija ankerovanja i optimizovan broj mesta ankerovanja dokazano smanjuju troškove i do 50%. Centralno pozicionirana mesta ankerovanja obezbeđuju horizontalno i vertikalno uređen raspored fuga.

Brzo ankerovanje
zahvaljujući jednostranoj montaži ankera bez upotrebe distancer cevi i konusa

Manji broj ankera
zahvaljujući uređenom rasporedu anker-mesta

Bolji izgled vidljivog betona
zahvaljujući uređenom rasporedu fuga i otvora za ankerovanje

 


Tehničke karakteristike

 • Fleksibilno primenjiva ramovska oplata, koja se montira uz minimalan napor, kompatibilna sa TRIO ramovskom oplatom
 • Visina elemenata do 3,30 m, širina elemenata do 2,40 (standardna); visina elemenata 3,00 m odn. 3,60 m (sa sistemom ankerovanja MX 18; nije moguće iznajmiti)
 • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase 80 kN/m²
 • Koristi se sa MX ankerom, za debljine zidova od 15 cm do 60 cm (debljina zida se podešava putem ankera)
 • Za deblje zidove koristi se DW anker
 • BFD spojnica u jednom potezu poravnava, pričvršćuje i zaptiva standardne spojeve elemenata uključujući i drvene umetke do 10 cm
 • MAXIMO ima i do 40% manje anker-mesta u odnosu na uobičajene sisteme
 • Obično je svako anker mesto popunjeno, tako da nema dodatnog zatvaranja nepopunjenih mesta
 • Jednostavno čišćenje zahvaljujući polimernoj zaštiti na ramovima
 • Poboljšana zaštita od korozije konzervacijom šupljina na unutrašnjem delu profifila
 • Referentno vreme montaže kreće se između 0,15 h/m² i 0,38 h/m², što znači i do 50 % uštede vremena u odnosu na druge standardne ramovske oplate

Prošireni program

MAXIMO 300 / MAXIMO 360
MAXIMO paneli, unutrašnji uglovi i elementi za šahte dostupni su i u visini 3,00 m kao i 3,60 m. Ovi elementi isporučuju se na zahtev klijenta i izuzetno su ekonomični prilikom realizacije većih spratnih visina na primer u ekskluzivnoj stanogradnji ili podzemnim garažama. Tako su za element visine 3,00 m neophodna svega  2 ankera, što dodatno štedi vreme. Sistem ankerovanja MX 18 koristi se za zidove debljine do 60 cm.

MXP platforma
Sistemska platforma za maksimalnu bezbednost, koristi se sa ramovskim oplatama MAXIMO i TRIO

MXH MAXIMO grejalica
PERI je specijalno za tržišta u hladnijim klimatskim zonama, kao npr. u Skandinaviji, razvio MAXIMO MXH oplatu sa mogućnošću grejanja. Novo PERI rešenje omogućava korišćenje jednog sistema oplate kako leti, tako i zimi.
Novi sistem podrazumeva dopunu standardnih MAXIMO elemenata gerejnom jedinicom. Montaža se izvodi horizontalno, na svaki od 4 ugla rama postavljaju se po 2 spojnice. Standardna visina elementa iznosi 2,70 m, a širina 2,40 m i 1,20 m. Odgovarajući elementi za nastavljanje i praktični detalji kao što su odgovarajući otvori za BFD spojnice kao i za povezivanje konzolnog sistema obezbeđuju efikasnu primenu MXH oplate.

MXK konzolni sistem
MXK konzolni sistem služi kao radna platforma za MAXIMO i TRIO oplatu. Modularna struktura i lagani sistemski elementi, koji se ručno postavljaju, omogućavaju brzu montažu i izuzetno su isplativi. Za razliku od uobičajenih rešenja ovaj modularni sitem ima i predmontirane elemente kao što su MXK patosnice ili PROKIT PMB bočne zaštitne mreže.

MX ugaoni element
MX ugaoni element omogućava brzo premeštanje kompletne oplate jezgra. Bezbedna manipulacija sa radne platforme.