You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SB ramovi

Pregled

SB ramovi, prilikom betoniranja zidova sa jednim licem, prenose pritisak sveže betonske mase na podkonstrukciju odnosno temelje. Oni mogu da se kombinuju sa svim PERI sistemima za oplatu zidova. Osim toga, SB ramovi mogu da se primene kao horizontalne konzole za velika opterećenja.

Višestruka primena
sa svim PERI oplatama zidova i kao horizontalna konzola za velika opterećenja

Brzo povezivanje bez dodatnih delova
budući da su svi neophodni vezni elementi montirani na samom ramu

Jednostavan transport
zato što dimenzije svih delova sistema dozvoljavaju transport kamionom ili kontejnerom

Download