You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

UNO

Pregled

Korišćenjem sistema UNO moguće je monolitno realizovati zidove, stubove, ploče, grede i stepeništa. Samim tim UNO predstavlja ekonomično rešenje za izradu oplate kod objekata u tipskoj stanogradnji odnosno za osnove koje se često ponavljaju. Aluminijumski elementi se prefabrikuju u skladu sa zahtevima projekta i montiraju bez korišćenja krana. Optimalna primena sistema postiže se, kada se taktovi betoniranja realizuju u dnevnom ciklusu.

Efikasan rad
zahvaljujući laganim elementima, inventivnoj tehnologiji i malom broju dodatnog pribora

Inovativni sistem ankerovanja
sa višestruko upotrebljivim ankerima koji se postavljaju sa jedne strane, uz upotrebu i do 70% manje ankera nego kod drugih sličnih sistema

Brza demontaža
zahvaljujući prelaznim elementima zid-ploča kao i elementu padajuća glava


Tehničke karakteristike

  • Za debljinu zidova od 8 cm do 30 cm i debljinu ploče do 30 cm
  • Dozvoljeni pritisak sveže betonske mase 80 kN/m² (hidrostatički)
  • Lagani aluminijumski elementi, koji se jednostavno čiste, postavljaju se bez korišćenja krana
  • Čvrsti spojevi panela zahvaljujući klinastoj spojnici
  • Anker konusnog oblika, postavlja se sa jedne strane, bez distancer cevi 
  • Jednostavna demontaža oplate zidova zahvaljujući klinastoj spojnici
  • Ranija demontaža oplate zahvaljujući elementu padajuća glava, opciono je moguće direktno podupiranje panela