You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Easy fasadna skela

Pregled

PERI UP Easy fasdnu skelu karakteriše jednostavna i brza montaža. PERI UP Easy je „laka kategorija“ u širokom spektru čeličnih skela koje se nude na tržištu. Osim toga, ona nudi maksimalnu bezbednost budući da se zaštitna ograda za sledeći nivo postavlja sa donjeg nivoa, bez dodatnih delova, samo montažom Easy rama. Rozetne na Easy ramu omogućavaju kombinovanje sa sistemskim komponentama PERI UP Flex modularne skele.

Sistemska širina PERI UP Easy iznosi 67 cm. Može se koristiti sa jednodelnom kombinovanom patosnicom ili sa dve čelične patosnice širine 33 cm. Oba tipa patosnica imaju integrisan sistem za zaštitu od podizanja. Time ne samo da je montaža brza i bezbedna, već je moguće otvaranje i zatvaranje pojedinačnih polja skele u svrhu transporta materijala.

Dosledno sledeći metrički raster, program između ostalog obuhvata i ram širine 100 cm, koji se alternativno može koristiti sa čeličnim patosnicama od 25 cm iz PERI UP Flex modularnog sistema.

Mala težina
Brz rad zahvaljujući izuzetno laganim elementima sistema

Visok stepen bezbednosti
zahvaljujući sistemskoj montaži zaštitne ograde bez dodatnih delova

Brza montaža
Gotovo bez spojnica i uz minimalnu upotrebu alata

Izuzetno širok spektar primene
u kombinaciji sa PERI UP Flex sistemskim komponentama


 


Tehnički podaci

  • Fasadna skela kao radna i zaštitna platforma
  • Standarde dimenzije: širina sistema 67 cm / širina patosnica 66 cm
  • Upotrebljava se kao radna skela shodno DIN EN 12811-1:2004-03
  • Upotrebljava se kao zaštitna i krovna skela klase D i kao krovna platforma sa zaštitnom ogradom klasa SWD 1 shodno DIN 4420-1:2004-03
  • Jednodelna kombinovana patosnica širine 66 cm sa integrisanim sistemom za zaštitu od podizanja, opterećenje do max. LC 3 (do 2,00 kN/m²)
  • Jednodelna čelična patosnica širine 33 cm sa integrisanim sistemom za zaštitu od podizanja, opterećenje do LC 4 (3,00 kN/m²) pri L 3,00 m
  • Kontinualno postavljanje patosnica, bez potrebe za ispunom praznog prostora
  • Patosnice na unutrašnjim konzolama mogu da se skinu prilikom primene za fasade sa univerzalnim sistemom za toplotnu izolaciju
  • Brzo otvaranje i zatvaranje polja skele npr. prilikom transporta materijala