You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex modularna skela

Pregled

PERI UP Flex je izuzetno fleksibilna sistemska skela, koja, pogotovo u industrijskoj upotrebi, ispunjava sve želje. Dozvoljava prilagođavanje svim datostima na terenu i ispunjava najviše zahteve vezane za bezbednost na radu.

PERI UP Flex ima jedinstveni sistemski raster od 25 cm i 50 cm. Raznovrsnost profila sa dužinama od 25 cm omogućava promenu pravca patosnica i time optimalno prilagođavanje geometriji objekta.

PERI UP Flex ispunjava zahteve evropskih standarda EN 12810 i EN 12811.

Izuzetno fleksibilan sistem

Bezbedan rad
Radne površine se bez proreza u potpunosti pokrivaju i lako premeštaju po potrebi. Ograda i čelične sokle sa svih strana u signalnoj boji

Neklizajuća podloga
Rupiščasta površina patosnice nudi visoku sigurnost

Lako se montira
Brza i sigurna montaža zahvaljujući „Gravity Lock“ osiguraču za montažu horizontala i integrisanom sistemu osiguranja patosnica 

Za velika opterećenja
Izuzetno čvrsti spojevi i mogućnost velikog opterećenja nastavaka


Tehničke katakteristike

Kratak opis:
Fleksibilna modularna skela sa mogućnošću povezivanja na vertikale na svakih 50 cm. Komponente sa rasterom od 25 odn. 50 cm za sve vrste kombinacija.

Brza i bezbedna montaža:
Kontinualna montaža horizontala, integrisani osigirač Gravity Lock obezbeđuje horizontalu odmah nakon postavljanja u rozetnu, pravougaona rozetna sprečava proklizavanje

Klasa opterećenja/ pripadajuća dužina polja:
širina   75 cm:     1 do 4
širina 100 cm:     1 do 6
širina 125 cm:     1 do 4    
čelične patosnice 25 x 250 cm ≤ 5
čelične patosnice 25 x 300 cm ≤ 4

Rukovanje:
vertikala 2,0 m: 10,0 kg
horizontala 3,0 m: 8,7 kg
čelična patosnica 25 x 250 cm: 15,0 kg
čelična patosnica 25 x 300 cm: 17,8 kg

Prilagođavanje geometriji objekta:
Prikljuci horizontala-horizontala i  vertikala-horizontala obezbeđuju fleksibilnost kao kod cevastih skela
Jedinstveni raster obezbeđuje optimalno rešenje

Transport:
Po dve horizontale mogu da se nose u ruci

Mogućnost povezivanja:
dužine polja od 25 cm
spojevi svakih 50 cm
12 priključaka za horizontale i vertikale

Usluge u ponudi:
skela može da se iznajmi širom sveta
stručna podrška tokom montaže
tehnička izrada projekta


Primena kao fasadna skela

PERI UP Flex kao fasadna skela
Fleksibilnost PERI UP Flex skele omogućava različite širine, prilagođene individualnim potrebama korisnika. Uz pomoć nekolicine dodatnih delova kao što su npr. konzole ili ojačane horizontale jednostavno se rešavaju i zahtevne geometrije objekata.
Modularna radna skela PERI UP Flex je predviđena za izvođenje radova do klase opterećenja 6. Ispunjava zahteve evropskih standarda EN 12810 i EN 12811

Kratak opis:
radna skela sastavljena od PERI UP Flex komponenata različitih širina.
Neklizajuće UDI patosnice montiraju se direktno na horizontale

Brza i bezbedna montaža:
kontinualna montaža zahvaljujući ogradi i UPW držaču ograde ili kontinualno postavljenim horizontalama

Težina/m²:
širina 100cm: 17,5 – 19,0 kg/m²

Montažni učinak:
širina postavljanja 100cm: 7 - 10 m²/čovek/h
širina postavljanja 100cm: 11 - 16 m²/čovek/h