You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PEP Ergo čelični podupirači

Pregled

PEP Ergo podupirači pretežno se koriste prilikom izrade oplate ploča. Praktični detalji omogućavaju brzu i bezbednu primenu - između ostalog npr. matica za podešavanje ili ergonomski oblikovana G-kuka, koja ne može da se zaglavi. Zahvaljujući procesu toplog cinkovanja obezbeđuje se dug vek upotrebe. Ukoliko, usled teških uslova na gradilištu, ipak dođe do oštećenja podupirača, spoljašnja i unutrašnja cev mogu zasebno da se menjaju.

Faktor kapaciteta – definisan kao odnos nosivosti i sopstvene težine – može dostići i do 70 % iznad vrednosti uporedivih podupirača. Visoka nosivost znači smanjenje neophodnih zaliha! PERI PEP Ergo podupirači su razvijeni u skladu sa Euro normama i imaju odobrenje DIBt-a (nemački Institut za građevinsku tehnologiju). Ispunjavaju klasu nosivosti B odn. D odn. E shodno EN 1065. Maksimalna nosivost iznosi i do 50 kN.

100 % pocinkovane površine obezbeđuju dug upotrebni vek.

Izuzetna nosivost
Opterećenje do 50 kN – uprkos relativno maloj sopstvenoj težini
(PEP Ergo E-300: G = 19,4 kg; max. F = 50,4 kN)

Brza montaža
Dužina prilagođavanja od 12 cm štedi često repozicioniranje, merna skala na unutrašnjem delu cevi ubrzava podešavanje visine

Jednostavno povezivanje
Glave podupirača mogu da se montiraju kako na unutrašnju, tako i na spoljašnju cev

Podesiva matica
Oblik matice pokazuje smer odvrtanja i spuštanja tereta, a integrisana ručica omogućava jednostravno podešavanje


Tehničke karakteristike

Dužine, težine i maksimalne nosivosti

 • PEP Ergo B-300 14,0 kg / 30 kN
 • PEP Ergo B-350 15,6 kg / 30 kN
 • PEP Ergo D-150 9,1 kg / 30 kN
 • PEP Ergo D-250 13,1 kg / 35 kN
 • PEP Ergo D-350 19,7 kg / 40 kN
 • PEP Ergo D-400 23,2 kg / 40 kN
 • PEP Ergo D-500 30,7 kg / 40 kN
 • PEP Ergo E-300 19,4 kg / 50 kN
 • PEP Ergo E-400 26,6 kg / 50 kN

 

Dodatne tehničke karakteristike

 • Potpuno pocinkovani čelični podupirači za prenošenje vertikalnog opterećenja
 • Maksimalno opterećenje: 50 kN
 • Zvanično odobreni (PEP Ergo) | tipski atestirani (PEP 20, PEP 30)
 • Dužine: do 1,50 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | 5,00 m
 • Opseg prilagođavanja matice za podešavanje - 12 cm
 • Ukupna dužina izgravirana na otvorima unutrašnje cevi u inkrementima od 10 cm
 • Tronošci ili ramovi kao pomoć pri montaži
 • Sigurnosni sistem protiv nagnječenja sa manevarskim prostorom od 10 cm štiti od povreda
 • Tip podupirača i njegova dužina očitavaju se direktno na spoljašnjoj pločici