You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex stepeništa 75

Pregled

Lagane stepenice širine 75 cm, izrađene od aluminijuma, montiraju se na horizontale modularne skele PERI UP. Na taj način nastaju tornjevi sa 4 vertikale, sa stepenišnim krakovima u istom ili u suprotnom pravcu visine i do 100 m. Stepenište Alu 75 je predviđeno za opterećenje od 2,00 kN/m² i služi za pristup gradilištu ili radnim površinama na njemu.

Fleksibilna konstrukcija
Zahvaljujući rasteru od 25 cm sva polja se u potpunosti zatvaraju, čak i na najmanjem prostoru

Jednostavno prilagođavanje
za pristup otvorima na građevini sa konzolama i kratkim stepenicama – bez obzira na spratnu visinu

Brza montaža
sa svega nekoliko horizontala i ankera


Tehničke karakteristike

  • Brza montaža stepenica širine 75 cm (svetla širina 67 cm)
  • Stepenišni krakovi u istom ili u suprotnom pravcu, visina montaže od 2,00 m do 66,00 m (u skladu sa projektom moguća izrada i do 100 m)
  • Osnova: 1,50 m x 2,50 m odn. 1,50 m x 3,00 m
  • Dozvoljeno opterećenje: 2,0 kN/ m² za stepenice i patosnice odn. 2,0 kN/m² za celu konstrukciju pripadajuće dužine 20 m
  • Prilagođavanje otvorima na građevini u visinskom rasteru 25 cm pomoću bočno postavljenih konzola
  • Moguća montaža stepeništa jedno pored drugog sa krakovima u oba pravca i centralno postavljenom ogradom

Varijanta za skučene prostore

PERI UP Flex montažno-demontažna stepeništa

Pomoću montažno-demontažnih stepeništa obezbeđuju se kompaktni prilazi unutar objekta, sa malim stepenišnim otvorima. U tu svrhu kraće horizontale se u istoj visini povezuju pod uglom od 90° i postavljaju stepenice manjih dužina i manje visine. Montažno-demontažno stepenište istovremeno služi i kao radna platforma za obradu zidova. Korišćenjem standardnih elemenata moguće je formirati prilaze u visinskom rasteru od 25 cm. Standardna varijanta je dostupna za uobičajenu spratnu visinu od 2,75 m.