You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex armiračka skela

Pregled

PERI UP Flex armiračka skela je idealna za svakodnevne aktivnosti na gradilištu poput armiranja, šalovanja i betoniranja. Zahvaljujući visokom stepenu bezbednosti na radnoj površini, povećava se produktivnost. Na raspolaganju su skele sa osnovom širine 150 cm ili 250 cm i varijantama montaže od jednog do tri polja u podužnom pravcu. Čvrsto međusobno spojene jedinice skele premeštaju se kranom.

Stabilna
bez dodatnog tereta i bez korišćenja ankera

Jednostavno planiranje
Brz proračun neophodne količine materijala zahvaljujući prefabrikovanim jedini

Bezbedna montaža
Zaštitna ograda koja se unapred postavlja  omogućava bezbednu montažu

Premeštanje velikih jedinica
Jedinice armiračke skele velikih dimenzija prenose se kranom


Tehničke karakteristike

  • Radna skela za klase opterećenja do 3 p EN 12811-1 (200 kg/m²)
  • Maksimalna visina postavljanja: 10,80 m
  • Maksimalna ukupna dužina: 9 m
  • Širina skele: 75 cm i 100 cm