You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett armiračka skela

Pregled

Armiračka skela je posebna vrsta fasadne skele. Za nju je karakteristično, da nije neophodna upotreba ankera. Stabilna je bez dodatnog balasta i može se premeštati kao celina. Zahvaljujući modularnom principu PERI UP Rosett armiračke skele, količina neophodnog materijal se brzo utvrđuje i jednostavo obezbeđuje. Uputstvo za montažu armiračke skele sadrži sve bezbednosno relevantne instrukcije kao i uputstvo za transport kranom. Tokom izrade rešenja skele uzimaju se u obzir različite, projektom uslovljene, visine oplate.

Stabilna
Bez korišćenja ankera – bez dodatne stabilizacije ispred oplate i zidova

Planska
Zahvaljujući modularnom principu brzo se proračunava potreban materijal

Schnell 
Zahvaljujući čvrstim spojevima elemenata kompletno montirane jedinice transportuju se kranom


Tehničke karakteristike

  • Upotrebljava se kao radna skela u klasi skela 1 – 3 prema DIN 4420-1 odn. klasi opterećenja 1 – 3 prema EN 12811-1 (0,75 – 2,00 kN/m²)
  • ispunjava zahteve opterećenja vetrom prema DIN EN 1004 odn. prema DIN EN 12811
  • Širina sistema 72 cm i 104 cm
  • Širina baze 150 cm ili 250 cm
  • Maksimalna visina 6,60 m (kod širine osnove 150 cm) odn. 10,80 m (kod širine osnove 250 cm)
  • Zahvaljujući čvrstim spojevima elemenata kompletne jedinice premeštaju se kranom