You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex zaštitna konstrukcija

Pregled

Korišćenjem PERI UP Flex zaštitne konstrukcije jednostavno i brzo se realizuju privremene zaštitne nadstrešnice. Sistem se koristi prilikom sanacije krovova, nadogradnje, izgradnje mostova ili auto-puteva, pre svega za gradilišta u zimskom periodu. LGS je koncipirana za velika opterećenja i velike raspone. Pruža visoku bezbednost kako prilikom montaže tako i tokom korišćenja. Opciono je moguće projektovati krovnu konstrukciju kao pokretnu varijantu.

Brza montaža
Jednostavna predmontaža na tlu i podizanje čitave konstrukcije pomoću krana

Prilagodljiva
Primenljiva za različite nagibe i osnove

Bezbedna
Prolazi omogućavaju bezbedan rad na segmentima krova bez dodatne opreme za ličnu zaštitu


Tehnički detalji

  • Rasponi do 45 m, do 35 m bez potkrovne folije
  • Standardni nagibi 15°; projektno specifični nagibi na upit
  • Dimenzije LGS standardnih elemenata H = 150 cm, L = 300 cm odn. L = 150 cm
  • Varijabilna rastojanja u nivou spajanja od 50 cm do 300 cm
  • Moguća su specijalna rešenja projektno specifičnim prilagođavanjem elemenata slemena
  • Cerada se opciono može postavljati i na električni pogon
  • Opciono je moguće zagrevanje cerade, čime se sprečava nastanak leda i sakupljanje snega