You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Aplikacija za izračunavanje pritiska svežeg betona na oplatu

Pregled

PERI aplikacija za izračunavanje pritiska svežeg betona na oplatu pomaže kvalifikovanom korisniku prilikom izračunavanja tačnog pritiska svežeg betona, u vezi sa brzinom betoniranja, za izabrani sistem PERI zidne oplate. Zahvaljujući ovoj aplikaciji korisnik dobija brz pregled opterećenja i deformacija, čime se obezbeđuje ekonomična i efikasna upotreba odabranih sistema oplate.

ka aplikaciji


Opis funkcije

Aplikacija za izračunavanje pritiska svežeg betona omogućava brzu podršku za izračunavanje aktuelnog pritiska na oplatu odnosno maksimalnu brzinu betoniranja prema normi DIN 18218:2010-01.

Korišćenjem aplikacije može se odrediti maksimalna brzina betoniranja za PERI sisteme zidne oplate TRIO, MAXIMO i DOMINO, u zavisnosti od visine betoniranja i dozvoljene deformacije prema DIN 18202:2013-04.

Elementi zidne oplate MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 i DOMINO 250, sa odgovarajućim sistemima ankerovanja DW15, DW20, MX 15 i MX18, mogu se izabrati direktno na gradilištu, u svrhu utvrđivanja brzine betoniranja.

Rezultati i standardna montaža različitih sistema zidne oplate jasno se prikazuju na ekranu.

Dokumentacija je dostupna i u PDF-formatu, za direktnu štampu ili slanje e-mailom. Opis konstrukcije klijenta, u vidu napomene, takođe je uključen u tehničku specifikaciju.


Norma

2010. godine objavljena je revidirana verzija nemačkog standarda „DIN 18218:2010-01 - pritisak svežeg betona na vertikalne oplate“. On uključuje tečne betone (klasa konzistencije F5 i F6) i samougrađujući beton (SCC). Za primenu ove web-aplikacije potrebno je poznavanje standarda i pojmova u vezi sa njim.

Aplikacija za izračunavanje pritiska svežeg betona razvijena je kao podrška korisnicima pri izračunavanju pritiska svežeg betona i njegove primene za PERI sisteme zidnih oplata. Aplikacija pruža mogućnost preglednog digitalnog prikaza normi u vezi sa različitim sistemima PERI oplate zidova. Ova usluga pruža brz odgovor na pitanje, kojom brzinom je moguće betonirati primenom određenog sistema oplate. Na taj način obezbeđuje se njihova ekonomična i efikasna primena u pogledu opterećenja i deformacija.

Korišćenjem ove aplikacije PERI uklanja rizik od preopterećenja, prevelikih deformacija odnosno „nepridržavanja“ standarda. Korisnicima se pruža podrška u svakodnevnom radu sa PERI sistemima zidne oplate DOMINO, TRIO i MAXIMO.


Podrška

Pitanja koja se odnose na korišćenje pojedinačnih PERI aplikacija i/ili web-aplikacija možete proslediti e-mailom na adresu:

apps-tools.service@peri.de