You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Aplikacija za konfigurisanje MULTIFLEX oplate ploča sa nosačima

Pregled

Pomoću aplikacije za konfigurisanje MULTIFLEX oplate ploča, korisnik na brz i jednostavan način konfiguriše i optimizuje podupirače kao i rastojanja nosača i podupirača za našu MULTIFLEX oplatu ploča sa nosačima.

ka aplikaciji


Opis funkcije

Korisnik prvo bira željenu kombinaciju nosača. Postoji pet mogućih kombinacija: GT 24/GT 24, GT 24/2xGT24, VT 20K/VT 20K, VT 20K/2xVT 20K i VT 20K/GT 24. Nakon unosa debljine ploče i rastojanja sekundarnih nosača aplikacija za konfigurisanje MULTIFLEX oplate ploče sa nosačima izračunava maksimalno rastojanje primarnih nosača. Maksimalno rastojanje podupirača izračunava se nakon unosa rastojanja primarnih nosača. Dužina konzolnog prepusta, rezultujuće opterećenje i spisak mogućih vrsta podupirača, sa odgovarajućim dozvoljenim opterećenjem, izračunavaju se na osnovu upisane ukupne visine i rastojanja podupirača. Dozvoljeno opterećenje podupirača izračunava se za izabrani tip podupirača. Kao dodatni rezultat prikazuje se i iskorišćenost sekundarnih/primarnih nosača i podupirača.

Dokumentacija je dostupna i u PDF-formatu, za direktnu štampu ili slanje e-mailom. Opis konstrukcije klijenta, u vidu napomene, takođe je uključen u tehničku specifikaciju.


Norma

Pretpostavljeno opterećenje je u skladu sa DIN EN 12812-2008-12 sa specifičnom težinom svežeg betona ɣ= 24,5 kN/m³ (g = 9,81m/s²).


Podrška

Pitanja koja se odnose na korišćenje pojedinačnih PERI aplikacija i/ili web-aplikacija možete proslediti e-mailom na adresu:

apps-tools.service@peri.de