You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Komercijalne usluge

Pregled

Kao rezultat ekonomske odgovornosti ka našim klijentima, pružamo im podršku pri kontroli troškova na gradilištu fakturisanjem prema učinku, krajnje transparentno – često online, 24 sata dnevno.

Na velikim gradilištima projekt-menadžeri kontrolišu i obezbeđuju neophodne količine materijala, potrebne u datoj fazi gradnje. Na taj način dodatno se optimizuju troškovi.


Podrška upravi gradilišta

Podrška prilikom upravljanja projektom

  • Obračun shodno potrebama gradilišta
  • Transparentne informacije u vezi sa uposlenošću materijala i izveštaji sa gradilišta
  • Podrška na gradilištu - menadžment projekta oplate