You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Logističke usluge

Pregled

Već pri samom projektovanju mi nudimo najbolju podršku, od početka izvođenja do poslednjeg povraćaja opreme.

Naša široko rasprostranjena mreža logističkih centara omogućuje brzu raspoloživost materijala za svaki projekat.

U mnogim zemljama je našu opremu moguće iznajmiti – kao ekonomičnu opciju za maksimum potrebne opreme ili za specijalne projekte. Naši stručni savetnici i supervizori pružaju podršku na gradilištu, kako bi klijenti PERI opremu koristili na što efikasniji način.


Čišćenje i popravka

Česta upotreba oplate zahteva njeno redovno održavanje, kako bi se postigli dobri rezultati. PERI širom sveta nudi stručno čišćenje i popravku i time obezbeđuje  adekvatno održavanje opreme klijenata.

Individualna usaglašavanja
Definisanje potrebnih usluga, u zavisnosti od stanja u kome se nalazi materijal, sa PERI stručnjacima.

Profesionalni servis za popravke
Najmodernije mašine i PERI stručno osoblje

Brza obrada
Brza popravka i povraćaj na gradilište zahvaljujući umreženim PERI servisnim centrima


Iznajmljivanje opreme i distribucija

Najbolja oprema u tačnoj količini, u pravo vreme na pravom mestu

Iznajmljivanjem se ne pokriva samo maksimalna potrebna količina opreme na gradilištu. Čak i kod nestandardnih primena je iznajmljivanje odgovarajuće sistemske opreme adekvatna opcija. PERI širom sveta poseduje više od 110 stovarišta za iznajmljivanje opreme i isporučuje je pouzdano i brzo na gradilište. Organizovanom razmenom materijala moguće je staviti na raspolaganje veliku količinu opreme čak i za specifične projekte. Na taj način, PERI smanjuje klijentu rizik iskorišćenosti kapaciteta i istovremeno garantuje konstantno visok kvalitet sistema oplata i skela.

Optimalna raspoloživost opreme
zahvaljujući velikom broju stovarišta širom sveta

Bezbedan transport
zahvaljujući optimizovanoj, standardnoj ambalaži sa paletama i rešetkastim kutijama, koje se premeštaju kranom

Nesmetan proces gradnje
zahvaljujući fleksibilnom odzivu naših stovarišta