You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tehnička obrada

Pregled

Rešenja oplata i skela na jednom mestu

PERI inžinjeri planiraju i izrađuju, kako sa tehničke tako i sa ekonomske tačke gledišta optimalna rešenja oplata i skela, često već i u fazi ponude. Detaljni i pregledni PERI planovi kao i egzaktne liste elemenata pojednostavljuju kalkulaciju i pripremu za rad. Pored toga omogućavaju predviđanje troškova. Tehnička obrada obuhvata i statičke proračune, koji se odnose na projekat, po potrebi zvanično atestirane za specifične projekte.

Optimalna rešenja
Prilagođeno planiranje oplate i skele prema projektu sa crtežima spremnim za gradilište i listama pojedinačnih elemenata

Lični sagovornik
Konstantno praćenje projekta i tehnička podrška od strane PERI stručnjaka - po potrebi i direktno na gradilištu

Sigurno projektovanje
pomoću usklađenih propisa ili pak atestiranih statičkih proračuna


3D projektovanje

Očigledno i razumljivo modelovanje kompleksnih i zahtevnih građevinskih poduhvata

Foto-realistične slike, trodimenzionalne vizualizacije i pokretne slike čine kompleksne zadatke razumljivijim, a projektne procese transparentnim za sve koji u njemu učestvuju. Pomoću simulacije procesa gradnje, ili pak putem, na osnovu modela zasnovanog planiranja ciklusa, PERI inženjeri povezuju rešenje projekta sa vremenskom dimenzijom. Ovakva orjentacija ka realizaciji projekta nudi potencijal za optimizaciju u cilju efikasnijeg planiranja i bolje kontrole procesa na gradilištu.

Transparentnost troškova
Očiglednom vizualizacijom tehnničkog rešenja

Poboljšanje procesa gradnje
Zahvaljujući animiranim simulacijama toka gradnje pre početka projekta

Efikasno izvođenje radova
Na osnovu optimizovanih priprema i informacija zasnovanih na modelu

Usaglašeni procesi
Kontinuirano rešenje – od CAD projekta do montaže


Inženjering

Individualno projektovanje i saveti stručnjaka

  • projektno specifičan plan angažmana oplate i statički proračuni za svaki građevinski zadatak
  • plan izvođenja radova i dokaz o stabilnosti nosećih i radnih skela za svaki zahtev
  • atestirani statički proračuni za planove oplata i skela uzimajući u obzir relevantne norme
  • utvrđivanje optimalnih zaliha materijala prilikom planiranja taktova

Izrada oplate

Po meri peojekta od jednostavnog isecanja šperploče do 3D elemenata spremnih za upotrebu

Mi pružamo uslugu sečenja šperploče i izrade oplate za specijalne namene - od jednostavnih oblika i niša do 3D elemenata oplate za jednokratnu upotrebu. Svi elementi po meri su precizno definisanog kvaliteta i izrađeni za tačno planiran broj upotreba.

Precizno predmontirano
prilagođeno segmentima ili formi objekta u izgradnji

Visok kvalitet
zahvaljujući obučenom stručnom osoblju i korišćenju najmodernijih mašina

Pravovremena isporuka
shodno fazi izgradnje, u pravo vreme, direktno na gradilište