You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Brana Blue Lake, SAD

Podaci o projektu

Lokacija: Sitka, Сједињене Америчке Државе

 • Nadogradnja brane za 25 m
 • Armirano-betonski zid debljine 2,44 m i radijusa krivine 35 m
 • U dužini od oko 40 m prostire se prelivni deo brane; u tom delu kruna brane je nizbrdo prepuštena 6,34 m

Nadogradnja i proširenje postojeće ustave na Blue Lake veštačkom jezeru za 25 m, povećava efikasnost hidroelektrane za 27 % odnosno na 15 MW. Ukupna visina novog lučnog zida brane iznosi 70 m, a njena kruna ima dužinu preko 80 m. Za rad elektrane bila je neophodna izgradnja nove ulazne građevine i cevovoda.

Zahtevi

 • Otežan pristup
 • Komplikovana geometrija objekta
 • Prenošenje ogromnog opterećenja impozantnog prepusta u nivou krune brane

Klijent

Barnard Construction, Bozeman

Benefit klijenta

 • Prvoklasna projektna podrška i logistika uprkos teško pristupačnom gradilištu
 • Koncept oplate koji je precizno prilagođen procesu izgradnje i zahtevnoj geometriji objekta
 • Konzole su se izuzetno fleksibilno prilagođavale kompleksnoj geometriji
Portret, Shawn Perrin, sef gradilista, Barnard Construction, Bozeman
Shawn Perrin
Šef gradilišta

PERI rešenje oplata, korišćeno za ovaj projekat, pogotovo kod konzolno prepuštenog preliva, bilo je odlučujuće za njegovu uspešnu realizaciju. Sjajna projektna podrška i logistika bili su takođe bitni kriterijumi kod ovog teško pristupačnog gradilišta.

PERI rešenje

 • VARIO oplata za vertikalne ivične delove podizana je pomoću CB platformi.
 • Za realizaciju prelivnog dela brane sa obimnim prepustom korišćen je SCS penjajući sistem u kombinaciji sa SB ramovima i MULTIPROP nosivim tornjevima. Prenošenje enormno velikih opterećenja vršilo se preko horizontalno postavljenih, međusobno povezanih SB ramova.
 • Za realizaciju vertikalnih ivičnih delova korišćena je CB podižuća skela i VARIO GT 24 zidna oplata od kontinualno povezanih drvenih nosača.
 • Penjajuće jedinice SCS sistema služile su za prenošenje opterećenja prilikom jednostranog betoniranja, konzole su se izuzetno fleksibilno prilagođavale kompleksnoj geometriji.
 • Koncept oplate koji se zasnivao na CB i SCS penjajućim sistemima upotpunjen je VARIOKIT sistemskim komponentama.