You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Brana Bagatelle, Mauricijus

Podaci o projektu

Lokacija: Port Louis, Маурицијус

Izgradnjom brane Bagatelle poboljšaće se snadbevanja vodom i obezbediti akumulacija zapremine 14 miliona kubnih metara. Na nadmorskoj visini od gotovo 400 m, brana dužine 2,5 km i visine 48 m pregrađuje pritoku Grand River Nort West reke, obrazujući akomulaciono jezero.

 • 2,5 km dugačka i do 48 m visoka brana

Zahtevi

 • Prečnik u osnovi kružnog šahtnog preliva širi se u gornjem delu u obliku zvona sa 8 m na 27 m - u delu krune levka.
 • Jedinstvena forma objekta ostvaruje se konstantnim nagibom sa spoljašnje i promenljivim nagibom sa unutrašnje strane.

Klijent

CWE China International Water & Electric Corp.

Benefit klijenta

 • PERI inženjeri su za izgradnju prelivnog levka, koji služi rasterećenju visokog vodostaja, izradili rešenje 3D oplate.
 • Elementi oplate za izradu zidova prelivnog levka, nagnutih sa svih strana, napravljeni su po meri.
 • Prilagođavanjem rešenja oplate individualnoj formi sa iskošenim zidovima, obezbđene su horizontalne radne površine i pristupni putevi.
Portret Wang Peng, menadžer projekta, CWE China International Water & Electric Corp.
Wang Peng
Menadžer projekta

Sa PERIjem smo realizovali već veliki broj projekata. PERI je za CWE uvek bio sinonim za pouzdanog partnera, visokim kvalitetom i efikasnom uslugom smo izuzeno zadovoljni.

PERI rešenje

 • Za izradu kompleksne forme korišćene su SKS penjajuće konzole kao i trodimenzionalne jedinice oplate na bazi VARIO zidne oplate od drvenih nosača.
 • Sastavni deo rešenja penjajuće oplate za iskošene segmente bile su konzole postavljene sa unutrašnje strane, u svrhu lakše montaže i demontaže elemenata pomoću krana.
 • Upotrebom SKS penjajućeg sistema betonirali su se unapred i unazad iskošeni segmenti, jednostrano, dakle bez postavljanja ankera.
 • Detaljan 3D projekat i precizno CNC dimenzionisane remenate izrađeni su u montažnom odeljenju centrale u Weißenhornu.
 • Finalna montaža i postavljanje oplatnih ploča odvijali su se na samom gradilištu - uz stalnu stručnu podršku PERI supervizora i na osnovu VARIO komponenata.