You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Brana Foz Tua, Portugal

Podaci o projektu

Lokacija: Vila Real – Alijó, Португал

Period izgradnje: 2011 - 2016

Zahtevi

 • Dvostruko zakrivljena brana visoka je 108 m
 • 5 m široka i 275 m dugačka kruna kompleksne forme zbog integrisanog prelivnog mehanizma
 • Kolica za izradu oplate tunela korišćena su za realizaciju dve 700 m dugačke cevi hidrauličnog sistema

Klijent

Barragem de Foz Tua, ACE
Konzorcijum Mota-Engil S.A., Somague S.A. i MSF S.A

Benefit klijenta

 • Precizna izrada zidova brane, kompleksne krune brane, cevi za dovod i pražnjenje kao i tunela za hidraulično kolo
 • Ubrzan proces izgradnje korišćenjem penjajućih jedinica velike površine sa bezbednim i praktičnim radnim platformama
 • Maksimalan izgled natur-betona zahvaljujući projektno specifično prilagođenoj, krajnje fleksibilnoj VARIO GT 24 zidnoj oplati od rešetkastih nosača
 • Pojednostavljen nadzor na gradilištu zahvaljujući kontinuiranoj koordinaciji svih učesnika na projektu i neprekidnoj optimizaciji zaliha materijala na gradilištu od strane PERI menadžera projekta
 • Poštovanje rokova izgradnje kao i plana troškova zahvaljujući nesmetanom odvijanju svih procesa i radova u vezi sa oplatom i skelom
Brana Foz Tua na reci Tua, Vila Real – Alijó, Portugal
Paulo Libório
Šef gradilišta

Podrška PERI inženjera na samom gradilištu i njihov stalni kontakt sa tehničkim sektorom, omogućili su svim učesnicima projekta da izrade najbolje moguće rešenje oplate za ovu kompleksnu građevinu. Bez bliske saradnje ne bi bilo moguće završiti u predviđenom roku. PERI je pružio najbolju moguću podršku na samom gradilištu konstantno usklađujući neophodne kolićine materijala sa planiranim rasporedom izgradnje kao i kordinaciju pojedinačnih timova za realizaciju različitih radova vezanih za izradu oplate. To nam je pomoglo da obezbedimo rentabilnost projekta u pogledu vremena i troškova izgradnje.

PERI rešenje

 • Projektnospecifično prilagođeno kompletno rešenje - penjajući sistem SCS 190 i VARIO GT 24 zidna oplata od nosača za dvostruko zakrivljen zid brane
 • Rešenje specijalne oplate za izradu krune sa prelivnim mehanizmom obuhvatalo je SB-0 ramove, sistemske elemente VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju i MULTIPROP nosive tornjeve kao i VARIO GT 24 elemente
 • TRIO oplata zidova korišćena je prilikom izrade manje kompleksnih delova galerije brane
 • Modularna PERI UP skela kao rešenje za različite noseće i radne platforme i prilaze
 • Oplatne kolica za cevi hidrauličnog sistema
 • Raspoloživost i isporuka ogromnih količina materijala
 • Sveobuhvatni koncept, logističke i tehničke usluge na jednom mestu
 • PERI menadžer projekta na gradilištu za detaljno usaglašavanje svih procesa koji se odnose na planiranje, logistiku kao i montažu oplate tokom svake faze izgradnje