You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Brana Koudiat Acerdoune, Alžir

Podaci o projektu

Lokacija: Koudiat Acerdoune, Алжир

 • Visina: 120m
 • Dužina: 493m
 • Period izgradnje: 2002–2008
 • Kapacitet: 640.000.000 m³
 • Materijal: RCC (valjani beton)

Zahtevi

 • Fleksibilni sistemi, jednostavni za rukovanje
 • Isporuka ogromne količine oplate

Klijent

Razel Algérie

Benefit klijenta

 • Fleksibilno prilagođavanje sistema različitim zahtevima
Roger Dunand-Chatellet | Jean-Claude Mogno
Menadžer projekta | Šef gradilišta

U svrhu realizacije brane PERI je izradio plan i isporučio kompletnu opremu za rešenje oplata i skela. Korišćeni sistemi mogli su fleksibilno da se prilagođavaju pojedinačnim fazama, kao i različitim zahtevima gradilišta.

PERI rešenje

 • TRIO bočna oplata za slojevitu ugradnju valjanog betona
 • Jednostrano rešenje SKS penjajuće oplate za ugradnju 2 m debelog sloja glatkog betona, visina takta betoniranja 2,40 m
 • Horizontalno postavljeni SB ramovi na drenažnom kanalu